Hyppää sisältöön

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kemianteollisuus ry selvitti yhdessä Aalto-yliopiston kanssa niitä strategisia kyvykkyyksiä ja menestystekijöitä, joita ala tarvitsee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Hyvällä johtamisella ja johtamisen prosesseilla on mahdollista luoda muutokselle ja uuden luomiselle suosiollinen yrityskulttuuri, jossa jokainen yksikkö ja työntekijä kantaa oman osansa vastuullisuuskehityksestä. Tarvitaan monenlaisia ja monialaisia osaajia.

Hiilineutraaliuteen tarvittavat strategiset kyvykkyydet voidaan tulosten perusteella jakaa kuuteen ryhmään, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään: johtajuus, johtamisen prosessit, yrityskulttuuri, osaaminen monilta aloilta, innovointi ja liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen.

– Muutos kohti hiilineutraalia liiketoimintaa lähtee johdon kyvystä luoda pitkän tähtäimen visio yrityksen tulevaisuuden tavoitetilasta ja liiketoiminnan vastuullisuuslupauksista. Johdon on kyettävä kommunikoimaan tämä visio ymmärrettävällä tavalla. Kyse on myös muutoksen mahdollistavasta yrityskulttuurista, johtamisesta ja organisaation kyvykkyyksien kehittämisestä, sanoo Kemianteollisuus ry:n osaamis- ja vetovoimavaliokunnan puheenjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson Nesteeltä.

– Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Kemianteollisuus on edelläkävijä paitsi hiilineutraaliustiekartoissa myös niiden toteuttamiseen tarvittavan strategisen kyvykkyyden arvioinnissa, Hannele Jakosuo-Jansson jatkaa.

 

Luonnontieteistä markkinointiosaamiseen

Avainasemassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa on laaja kirjo eri alojen ja liiketoiminnan funktioiden osaajia. Uudet innovaatiot sekä teknologiassa että liiketoimintamalleissa ovat välttämättömiä − niin myös liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen.

– Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että vastuullisuusosaaminen on olennaista sisällyttää laajasti eri koulutusaloihin. Suomen oma osaaminen ei tule riittämään, ja siksi kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen pitäisi helpottaa, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Anni Siltanen.

– Meillä on nyt todella arvokasta ensikäden tietoa niistä strategisista kyvykkyyksistä, joita yritykset tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteen toteuttamiseksi. Koulutusjärjestelmän tehtävä on omalta osaltaan varmistaa, että näitä kyvykkyyksiä vastaavat osaamiset kehittyvät. Yhteisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää nykyistä aktiivisempaa keskustelua yritysten, koulutusjärjestelmän ja päättäjien välillä, Anni Siltanen jatkaa.

Tutkimus toteutettiin tammi-maaliskuussa 2021 kyselyn ja kahden haastattelukierroksen muodossa yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa. Tutkimusten tulosten perusteella yrityksille luotiin kehittymisen avuksi 25 väittämän itsearviointityökalu, jonka kautta yrityksen tämänhetkinen kyvykkyystilanne on nopeasti kartoitettavissa yleisellä tasolla.

Kemianteollisuuden hiilineutraaliustavoite ja siihen liittyvät selvitykset

Lisätietoja

Anni Siltanen, johtava asiantuntija, Kemianteollisuus ry, 044 562 5991, kuvalinkki

Hannele Jakosuo-Jansson, Kemianteollisuuden osaamis- ja vetovoimavaliokunnan puheenjohtaja, Neste Oyj, 050 458 5076 / media@neste.com (arkipäivisin 8.30- 16). kuvalinkki 

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.