Hyppää sisältöön

Hiilineutraali kemia 2045 − Suomen kemianteollisuus asetti itselleen kovan tavoitteen

Kemianteollisuus lähtee tavoittelemaan alan hiilineutraalisuutta Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Kemianteollisuus ry:n hallituksen 24.1.2019 linjaaman tahtotilan mukaisesti ryhdymme toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamiseksi. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä.

Kemianteollisuus haluaa olla vuoteen 2045 mennessä hiilineutraali. Tähän pyritään sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla. Käytännössä tämä tarkoittaa oman toiminnan hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Se tarkoittaa myös hiilikädenjäljen kasvattamista asiakkaiden päästöjä pienentävillä tuotteilla ja ratkaisuilla. Tässä uusilla raaka-aineilla, teknologioilla ja kiertotaloudella on merkittävä rooli.

Haaste hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on valtava, sillä sen saavuttaminen edellyttää paitsi kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentämistä, myös vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöönottoa ja hiilidioksidin hyödyntämistä raaka-aineena kemianteollisuuden prosesseissa. Vähäpäästöisen, hinnaltaan kansainvälisesti kilpailukykyisen ja toimitusvarman sähkön tarve tulee kasvamaan huomattavasti. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pilotointiin ja osaamiseen tarvitaan mittavia investointeja, joissa myös julkisella rahoituksella on oma roolinsa.  

On globaalisti ympäristöteko pitää suomalaisen vientiteollisuuden kotimainen toimintaympäristö iskussa kansainvälisesti. Vain siten on mahdollista kehittää tuotannollista toimintaa ja uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Yritysten omaehtoisella vastuullisuustyöllä, toimivalla sääntelyllä ja kattavalla yhteistyöllä voimme saavuttaa vielä enemmän hyvinvointia Suomeen.

”Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, joka mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjumisen ja kiertotalouden. Suomessa ympäristöasiat ovat jo tällä hetkellä kansainvälisesti katsottuna erinomaisella tasolla. Silti edessä on suuri muutos, jossa tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, innovaatioita ja saumatonta yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja päättäjien kesken. Tässä yhteistyössä haluamme olla suunnannäyttäjä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

”Hiilineutraalius 2045 edellyttää suuria muutoksia läpi yhteiskunnan. Myös teollisuuden prosessien ja materiaalien valmistuksen muutos kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi on välttämätöntä. Elinkeinoelämän vahva sitoutuminen ilmastotavoitteisiin luo uskoa, että pystymme pitämään lämpenemisen 1,5 asteen rajoissa. Samalla uskon, että edelläkävijyys vahvistaa keskeisen vientialamme kemianteollisuuden tulevaisuuden näkymiä, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kemianteollisuuden jatkuvasti kehittyvä Responsible Care -vastuullisuusohjelma on ohjannut alan yritysten omaehtoista kehitystyötä menestyksellisesti jo 27 vuotta. Ohjelma kattaa noin 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa ja siinä on tällä hetkellä mukana noin 100 yritystä. Responsible Care -ohjelma sisältää jo nyt mittarit hiilineutraalisuuden mittaamiseen toimialatasolla.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry
Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247

Responsible Care -ohjelman indikaattorit https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tietoa-alasta/ala-numeroin-graafit/responsible-care/

 

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.