Hyppää sisältöön

Suomalaisen kemianteollisuuden tavoitteena on luontopositiivinen, hiilineutraali toimiala

Kemianteollisuus lähtee tavoittelemaan luontopositiivista, hiilineutraalia toimialaa vuoteen 2045 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on osa kemianteollisuuden omaehtoisen vastuullisuusohjelman kokonaisuutta.

Kemianteollisuus ry:n hallitus on linjannut 18.8.2022 tahtotilan luontopositiivisesta kemianteollisuudesta, ja se kytkeytyy osaksi alan Hiilineutraali kemia -tavoitetta. Käytännön kehitystyö on sidottu kemianteollisuuden omaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan, jonka tuloksista on jo entuudestaan vaikuttavaa näyttöä.

Luontopositiivisuus tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden vähenemisen kääntämistä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi.

– Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on tämän vuosikymmenen isoin kysymys, joka pitää ratkaista niin yksilötasolla kuin yrityksissä ja yhteiskunnassa, sanoo Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusjohtaja Sami Nikander.

Kemianteollisuudessa biodiversiteettikysymykset ovat nousseet esille jäsenyritystemme esiin tuomina, omaehtoisen vastuullisuusohjelmamme Responsible Caren itsearviointityökalun avulla sekä sidosryhmien kautta Hiilineutraali kemia -työn aikana.

– Biodiversiteettiin liittyy paljon kysymyksiä ja selvitettävää. Lähdemme siis matkalle selvittämään aihealueen vaatimuksia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille sekä kytkemme aiheen osaksi omaehtoista vastuullisuusohjelmaamme, Nikander sanoo.

Vaikka tavoite on asetettu vuoteen 2045, tämä vuosikymmen on kriittinen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi. Nyt tehdään ne investoinnit, jotka kantavat hedelmää tuleville vuosikymmenille.

– Luontokato on ilmastokriisin ohella yksi aikamme keskeisimmistä haasteista. Sen vaikutukset näkyvät lähiluonnossamme asti, eikä suomalaista luontoa voi suojella kukaan muu kuin me suomalaiset itse. Siksi on erityisen tärkeää, että suomalainen kemianteollisuus on asettanut tavoitteen luontopositiiviseksi pääsemiselle, ei ainoastaan luontokadon pysäyttämiselle, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr).

Mitä tavoite luontopositiivisesta, hiilineutraalista kemianteollisuudesta tarkoittaa yrityksille?

Kemianteollisuuden yrityksissä luonnon monimuotoisuus otetaan osaksi päätöksentekoa ja johtamista. Esimerkiksi investointisuunnitelmissa yritykset ottavat luonnon monimuotoisuuden huomioon. Selvityksiä tehtäessä tarkastetaan myös vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja toimitaan se huomioiden.

Kemianteollisuuden yrityksissä, kuten Kiillolla ja Nesteellä, luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen on jo kiinnitetty huomiota.

– Tavoitteenamme on olla alan ympäristöjohtaja, sanoo Kiillon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja Raija Polvinen.

– Vastuullisuustavoitteidemme edistymisen lisäksi seuraamme herkällä korvalla keskustelua vastuullisuudesta. Olemme syventyneet myös siihen, mitä biodiversiteetti tarkoittaa Kiillon näkökulmasta. Tässä kemianteollisuuden tavoite luontopositiivisuudesta ja sen kytkeminen osaksi Responsible Care -ohjelmaa antaa yrityksille työkaluja selvittää asiaa lisää ja jakaa parhaita käytäntöjä, Polvinen jatkaa.

Myös Neste korostaa yhteistyön voimaa.

– Yritysten on yhä tärkeämpää ymmärtää vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen ja pyrkiä kääntämään ne positiivisiksi. Kukaan ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan näitä haasteita yksin, vaan tarvitaan yhteisiä sitoumuksia, ohjeistuksia ja yhteistyötä, toteaa Nesteen vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.

– Neste on osallistunut Kemianteollisuuden työhön luontopositiivisuustavoitteen asettamiseksi. Asetettu tahtotila on linjassa Nesteen oman biodiversiteettivision kanssa, joka ohjaa työtämme saavuttaa luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä. Kemianteollisuuden yhteinen tavoite edistää luontopositiivisuutta tukee yrityksiä luonnon monimuotoisuuden ja luontopositiivisuuden edistämiseksi koko toimialalla, Ahonen sanoo.

 

 

Lisätietoja

Sami Nikander
Johtaja, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry
+358 40 567 4413
sami.nikander@kemianteollisuus.fi

Juha Vainio
Johtaja, Viestintä, Kemianteollisuus ry
+358 40 688 2609
juha.vainio@kemianteollisuus.fi