Hyppää sisältöön

Heidi Fontell, Orion: Monipuolisten työtehtävien kautta jatkuvaa uuden oppimista

Moikka! Täällä kirjoittelee Heidi, yksi Orionin Faasi1-trainee-ohjelman tämän kesän harjoittelijoista. Työskentelen ”faasilaisena” Toiminnan kehitysryhmässä, joka nimensä mukaisesti vastaa erilaisista kehitysprojekteista Orionin lääketuotannossa ja muissa toiminnoissa.

Kesätyössäni Orionilla parasta on ehdottomasti ollut työtehtävien monipuolisuus – jo muutaman kuukauden aikana olen päässyt työskentelemään useammassa projektissa, joiden kautta minulle on tullut tutuksi niin kemiallinen laadunvalvonta, inhalaattorivalmistus kuin tablettipakkaamokin. Eri toiminnan osa-alueille sijoittumisen lisäksi monipuolisuutta työpäiviini on tuonut työtehtävien vaihteleva luonne. Suurimmaksi osaksi olen työskennellyt etänä omalta tietokoneeltani käsin, mutta toisinaan työtehtäväni ovat vieneet minut myös paikan päälle tuotantotiloihin tai laboratorioon.

Ilokseni olen saanut huomata, että tuotantotalouden opinnoistani on ollut kesätyössä hyötyä. Monet Orionilla käytössä olevat tuotantoon ja muihin operaatiohin liittyvät käsitteet ja käytännöt olivat minulle entuudestaan tuttuja opinnoista – vaikka onkin rehellisyyden nimissä myönnettävä, että monet niistä olivat päässeet unohtumaan ja palautuivat mieleen vasta työtehtävissä vastaan tulleiden tilanteiden ja esimerkkien kautta. Opinnot ovat lisäksi antaneet hyvät valmiudet työskennellä projektiluontoisesti. Toisaalta koen, että hyötyä on ollut kesätyössäni myös toiseen suuntaan: kesän aikana on ollut mielenkiintoista nähdä ja soveltaa itse koulussa opittuja asioita käytännössä, mikä varmasti lisää entisestään motivaatiota myös syksyllä alkavia maisteriopintoja kohtaan.

Vaikka arvostankin mahdollisuutta oppia jatkuvasti uutta, se ei olisi mitään, jos töissä ei viihtyisi. Orionilla työntekijöiden yhteisöllisyys on mielestäni otettu hienosti huomioon etänä työskentelystä ja siten haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Viikoittain työpäiviäni ovat piristäneet virtuaaliset kahvihetket ja erityisesti Faasi1-ohjelman puitteissa on järjestetty mielenkiintoista ohjelmaa ja mahdollisuus tutustua myös eri tehtävissä työskenteleviin orionilaisiin. Esimerkiksi Faasi1-ohjelmaan kuuluva pienryhmämentorointi on tarjonnut monia mielenkiintoisia keskusteluja muun muassa omasta urasta ja lääkealasta.

Viimeisenä haluan vielä nostaa esiin vastuullisuuden, sillä minut on yllättänyt positiivisesti Orionin tekemä työ vastuullisuuden eteen. Kesän aikana opinkin paljon uutta tärkeästä teemasta esimerkiksi Vastuullisuuden aamukahveilla eli kaikille orionilaisille järjestetyillä tietoiskuilla vastuullisesta hankinnasta ja pakkaamisesta. Kaiken kaikkiaan kesä Orionilla on ollut antoisa ja olen saanut kokea tekeväni merkityksellistä työtä vastuullisessa yrityksessä.

Mukavaa loppukesää ja alkusyksyä kaikille!

Heidi Fontell

Operations Development Trainee, Orion Oyj