Hyppää sisältöön

Hanna Mustikkaniemi: Töissä Kemian opettajankoulutusyksikössä

Olen töissä tänä keväänä Kemian opettajankoulutusyksikössä Kumpulan kampuksella. Työnimikkeeni on tutkimusavustaja, ja olen siis assistenttina kurssilla Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa.

Sain työtarjouksen yksikkömme professorilta, sillä kurssin teemana on tänä vuonna kiertotalous ja kirjoitan paraikaa kandiani juuri kiertotaloudesta. Otin työn vastaan, vaikka aluksi minua jännittikin, sillä en ole aikaisemmin tehnyt oikeaa tutkimustyötä. Matematiikka ja luonnontieteet – kurssi on kaikille kampuksemme opettajaopiskelijoille suunnattu kurssi ja kurssin tavoitteena on saada aikaan, kiertotalouden ja eheyttävän opetuksen hengessä, koulu-yritysyhteistyö – malleja joita yritysten lähikoulut voivat hyödyntää yritysvierailuilla. Myös Kemianteollisuus ry:llä on oma rooli kurssilla, sillä sen kautta saamme tietoomme yritykset, jotka ovat kiinnostuneita tämän kaltaisesta kouluyhteistyöstä. Minulla on ollut kurssilla kiertotalouden asiantuntijan rooli, ja olen ollut tästä kunniasta todella imarreltu.

Itse innostuin kiertotaloudesta viime vuoden lopulla ja osallistuin tammikuussa Sitran järjestämään kiertotalous -seminaariin. Kiertotalouden määritelmiä on monia, mutta minulle kiertotalous on uusi ekologinen talouden malli, jolla pyritään jätteettömään talouteen. Jätteetön talous onnistuu silloin, kun toisen jäte on toisen raaka-ainetta. Tähän päästäksemme eri teollisuuden alojen on tulevaisuudessa tehtävä saumatonta yhteistyötä ja muodostettava niin kutsuttuja teollisuussymbiooseja. Lisäksi kiertotalous tulee toivottavasti muuttamaan materialistisen omistustaloutemme jakamistaloudeksi.

Kurssin ”asiantuntijaroolini” lisäksi minun työtäni on itse tutkimuksen tekeminen. Tutkimuksen tekemiseen kuuluu mm. erilaisten haastatteluiden ja kyselyiden laatiminen, niiden analysointi ja koko toukokuun kestävä kirjoitustyö. Tutkimuksen liitän osaksi graduani, ja sen avulla kehitetään lisäksi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa -kurssia.

Olen opintojeni aikana varmistunut yhä enemmän ja enemmän siitä, että opiskelen oikeaa alaa. Kemian opettajuus näyttäisi tällä hetkellä olevan suuntautumisvaihtoehtoni, mutta olen onnekas, että voin opiskella kemiaa halutessani enemmänkin kuin opettajaopintoihin vaaditaan. Aion elää päivä kerrallaan ja katsoa mihin elämä kuljettaa. Tämän kevään jälkeen suuntaan kuitenkin kesätöihin Helen Oy:lle, jossa saan hetken levähtää opinnoista ja tehdä jotain aivan muuta.

Hanna Mustikkaniemi

Kolmannen vuoden kemian aineenopettajaopiskelija, joka elää päivän kerrallaan ja katsoo mihin elämä kuljettaa.