Hyppää sisältöön

Hanna Kataja: Kesä ydinvoimalan vedenpuhdistuksessa

Vietän tämän kesän töissä Teollisuuden Voima Oyj:llä Olkiluodon ydinvoimalassa. Työskentelen polttoaineen- ja jätteenkäsittelytiimissä. Tehtäviini kuuluu pääasiassa laitokselta ulos pumpattavan veden puhdistus.

Lukion jälkeen en vielä yhtään tiennyt minne lähtisin opiskelemaan. Tein töitä muutaman välivuoden. Niiden aikana otin selvää mahdollisuuksista ja koin kemian kaikkein mielenkiintoisimmaksi alaksi. Hain ensimmäisenä vaihtoehtona Lappeenrantaan kemiantekniikan koulutusohjelmaan, kävin pääsykokeissa ja pääsin sisään. Hetkeäkään en ole katunut, sillä kemia on juuri se oma ala.

Vielä viime syksynä en uskonut kovinkaan vahvasti mahdollisuuksiini työllistyä jo ensimmäisenä kesänä omalle alalle. Panostin kuitenkin työnhakuun. Koetin etsiä kaikista alan yrityksistä mielenkiintoisia tehtäviä, mutta ratkaisun teki yliopistollamme järjestetty DuuniDay. DuuniDayssä yritykset tulevat vierailemaan yliopistollemme ja kertovat niin itsestään kuin työmahdollisuuksistaan. Mielenkiinnosta kiertelin yritysten ständejä ja kyselin työpaikoista. Päivän lopuksi kävin vielä Teollisuuden Voiman pisteellä kysäisemässä ohimennen kemian alan osaajien tarpeesta. Yllätyksekseni heillä oli useampiakin paikkoja sekä kemian että prosessitekniikan opiskelijoille esimerkiksi kemian laboratoriossa sekä polttoaine- ja jätteenkäsittelyssä. Luen sivuaineenani energiatekniikkaa ja innostuin, koska TVO:lla olisi mahdollisuus nähdä sekä kemian, prosessitekniikan että energia-alan opintoja käytännössä. Ihan unelmahomma! Työhakemus lähti menemään saman tien.

Maaliskuussa kesken ydinenergian intensiivikurssin puhelin soi, sain paikan polttoaine- ja jätteenkäsittelytiimistä. Ensimmäinen työpäivä jännitti. Onneksi vastassa oli kuitenkin mukava ja auttava tiimi, ja ensimmäisestä aamusta eteenpäin oli useita koulutuksia ja perehdytystä. Pikkuhiljaa ovat vedenpuhdistusjärjestelmän virtauskaaviotkin alkaneet näyttää joltain järkevämmältä kuin kasalta viivoja.

Tiimin tehtäviin kuuluu radioaktiivisen jätteen käsittely sekä polttoaineen siirrot. Radioaktiivinen jäte luokitellaan joko matala-, keski- tai korkea-aktiiviseksi. Korkea-aktiivinen jäte sisältää pelkästään käytetyn polttoaineen sekä reaktorisydämen läheisyydessä aktivoituneet komponentit. Polttoainejäte siirretään reaktorialtaasta muutaman vuoden jäähtymisen jälkeen käytetyn polttoaineen välivarastoon. Keskiaktiivisia jätteitä ovat ioninvaihtohartsit (pulveri- ja raehartsi), joita käytetään aktiivisen prosessiveden puhdistuksessa. Ioninvaihtohartsit kiinteytetään sekoittamalla bitumin joukkoon ja pakataan tynnyreihin. Matala-aktiivista jätettä ovat huoltojäte, metalliromu, suodatinelementit, nesteet ja lietteet. Kiinteät jätteet puristetaan kasaan, nestemäiset sekoitetaan betoniin ja annostellaan sitten tynnyreihin. Keski- ja matala-aktiiviset tynnyrit pakataan kontteihin ja kuljetetaan välivaraston kautta niille tarkoitettuun loppusijoitukseen voimalaitosjäteluolaan.

Minun työhöni kuuluu pääasiassa vedenpuhdistuksen valvonta sekä tarkastuskierrokset käytetyn polttoaineen varastolla. Työni on siis pääasiassa prosessinvalvontaa, mutta paljon tulee myös esimerkiksi käytyä availemassa venttiileitä sekä ottamassa vesinäytteitä ja viemässä niitä kemian laboratorioon.

Ydinvoimalassa jätevesiä syntyy esimerkiksi tyhjennyksissä ja erilaisissa puhdistuksissa kuten siivouksissa sekä dekontaminoinnissa. Radioaktiivisten jätevesien puhdistusprosesseissa on laitoksilla käytössä kolme eri tekniikkaa: haihdutus, ioninvaihto sekä sentrifugointi. Jäteveden kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet määrittelevät käytetyn puhdistusmenetelmän.

Olen oppinut ja nähnyt käytännössä paljon niitä asioita, joita on yliopistossa opiskeltu teoriassa. Paljon on ollut myös sellaista, joka tulee vastaan vasta myöhemmin opinnoissa. Kemia ja prosessitekniikka tuntuvat entistäkin paremmalta valinnalta, kun olen päässyt näkemään alan töitä. Tärkeää on ollut hyvä perehdytys ja kannustava esimies. Olen saanut oman kiinnostukseni mukaan motivoivia ja omaan alaan liittyviä työtehtäviä, joista on minulle varmasti tulevaisuudessa hyötyä.

Tiesin jo töihin mennessäni, kuinka tärkeitä turvallisuusasiat TVO:lla ovat. Niistä pidetään hyvin kiinni ja turvallisuuteen liittyvät käytännöt on sisäistetty hyvin koko organisaatiossa. Muutenkin TVO:n yrityskulttuuri on järjestelmällinen ja luotettava – sopii hyvin teekkarille! TVO on ollut mahtava kesätyöpaikka, ja olen iloinen, että olen saanut mahdollisuuden tehdä töitä Olkiluodossa.

Hanna Kataja

Olen syksyllä toista vuotta aloittava kemiantekniikan opiskelija Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta.