Hyppää sisältöön

Gasum tunnisti ja listasi globaaleja megatrendejä

Gasum listasi globaaleiksi megatrendeiksi ilmastonmuutoksen, teknologian kehittymisen, kiihtyvän kaupungistumisen, väestörakenteen muutoksen ja taloudellisten valtasuhteiden muutokset.

Ilmastonmuutos ohjaa poliittista päätöksentekoa luomaan yhä vihreämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous nousevat keskeiseen rooliin.

Teknologian kehittyminen ja uusiutuvan energian teknologiset läpimurrot pudottavat vaihtoehtoisten energiaratkaisujen hintaa, joka koventaa energiamarkkinoiden kilpailua. 

Ihmiset hakeutuvat yhä enenevässä määrin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Syntyy vahvoja alueellisia valtakeskuksia, joiden energiatarve mahdollistaa uusia keskitettyjä ratkaisuja. 

Maailman väestö kasvaa huimasti, etenkin länsimaiden ulkopuolella. Aiempaa tiedostavampi ja ympäristöä huomioivampi kulutuskäyttäytyminen luo uutta kysyntää kestäville energiamuodoille. 

Kehittyvät taloudet ovat nousseet haastamaan perinteisten länsimaiden johtavaa asemaa, mikä heijastuu myös Euroopan energiatarjontaan.

Lue Gasumin tiedote.