Hyppää sisältöön

Gasum laajentaa Ruotsiin ja Norjaan

Gasum laajentaa toimintaansa Ruotsin ja Norjan liikennemarkkinoille ja alkaa tarjota nesteytettyä kaasua raskaan kaluston ajoneuvoille.

Gasum laajentaa vuoden 2018 aikana maakaasun (LNG) tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan. Tankkausasemat sijoittetaan raskaan liikenteen liikennevirtojen kannalta keskeisiin paikkoihin, mikä laajentaa LNG-käyttöisten ajoneuvojen toiminta-aluetta Pohjoismaissa. 

Euroopan unionissa ja Pohjoismaissa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet liikennepäästöjen vähentämiselle. Raskaan kaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. LNG on puhdas polttoaine, josta ei synny lainkaan pienhiukkaspäästöjä.

Gasum on avannut vuoden 2017 aikana LNG-tankkausasemat Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. Vantaalla avataan asema vielä vuoden 2017 aikana. 

(Valokuva: Gasum)