Suomalaiset luottavat vesijohtoveteensä mutta eivät usein tiedä, miten se tuotetaan

Uutiset | 27.08.2020

Tuoreen Taloustutkimuksen toteuttaman kansainvälisen kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat poikkeuksellisen vahvasti kodin vesijohtoveden laatuun. Suomalaiset eivät kuitenkaan usein tiedä, miten korkealaatuinen vesi tuotetaan. Monille puhdas vesi on itsestäänselvyys.

Tulokset ovat osa aiemmin tänä vuonna tehtyä kansainvälistä kuluttajatutkimusta, jonka Taloustutkimus toteutti Kemiran toimeksiannosta. Kyselytutkimukseen osallistui lähes 8 000 Euroopassa ja Yhdysvalloissa asuvaa henkilöä. Suomalaisia vastaajia oli 1 040. 

Tutkimuksen mukaan peräti 97 prosenttia suomalaisista luottaa oman kotinsa vesijohtoveden laatuun. Korkea luku on vertailumaihin nähden aivan omaa luokkaansa. Esimerkiksi amerikkalaisista vain 60 prosenttia luottaa vesijohtovetensä laatuun. 

Kemiran vastuullisuusjohtaja Rasmus Valangon mukaan puhtaasta vedestä on tärkeää käydä julkista keskustella. 

- Monet pitävät puhdasta vettä itsestäänselvyytenä, mutta on tehtävä jatkuvasti töitä sen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Vesi on jatkuvassa kierrossa oleva rajallinen luonnonvara. Se, miten sitä käsitellään, on ensiarvoisen tärkeää. 

Tutkimuksen mukaan 70% 18–25-vuotiaista ei tiedä, kuinka vesijohtovesi heidän kotiinsa toimitetaan, mistä se on peräisin tai mihin heidän jätevetensä päätyy.

Kemiran Pohjoismaiden myyntijohtaja Vesa Kettunen.muistuttaa, että puhdas vesi on kaiken elämän edellytys. 

- Se, että kaikkiin suomalaisiin koteihin voidaan toimittaa korkealaatuista juomavettä ja hoitaa jäteveden käsittely turvallisesti ja tehokkaasti, vaatii kuntien ja vesiviranomaisten jatkuvaa työtä ja investointeja.  Ihmisillä pitäisi olla parempi tietous tästä työstä, jotta he ymmärtäisivät veden todellisen arvon.

Tutkimuksessa ilmenee, että suomalaiset arvostavat veden maan arvokkaimmaksi luonnonvaraksi metsien ohella.

Kiinnostava havainto on myös, että suomalaiset tuntevat oman vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Väitettä ”Yksittäiset ihmiset eivät voi tai heidän ei tarvitse taistella teoillaan ilmastonmuutosta vastaan" kannatti vain 7 prosenttia suomalaisista vastanneista. Yhdysvaltalaisista vastaajista tätä kannatti 28 prosenttia. 

Lue lisää Kemiran kotisivulla (lopussa tutkimuksen datatiivistelmä). 

Katso myös
Blogit | 18.09.2020

Vesa Kettunen, Kemira: Talousvetesi ei tule vain “hanasta”

Uutiset | 17.09.2020

Huoltovarmuudessa katsotaan lähelle ja kauas - ja opitaan kokemuksista

Blogit | 11.09.2020

Mirva Ojala: Koronaoppeja ja hyvää tahtoa

Kannanotot | 10.09.2020

Kemianteollisuus ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna