Sähköinen itsearviointityökalu oppilaitosten turvallisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Uutiset | 28.11.2018

#Turvallisuuskumppani

Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta on julkaissut sähköisen itsearviointityökalun ammattiin valmistaville oppilaitoksille. Työkalua voidaan käyttää yksittäisen opintolinjan tai koko oppilaitoksen arviointiin. Uuden työkalun käyttöä edistetään usean eri toimijan Turvallisuuskumppani-yhteistyössä

Turvallisuusosaaminen on kemianteollisuudessa olennainen osa ammattitaitoa ja tärkeää kaikissa työtehtävissä. Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunnan julkaisemalla maksuttomalla sähköisellä työkalulla oppilaitoksissa voidaan arvioida turvallisuuteen liittyvää toimintajärjestelmää ja sen kehittämistarpeita. Näillä toimilla vaikutetaan opiskelijoiden turvallisuusasenteisiin ja -osaamiseen.

Sähköistä itsearviointityökalua voidaan käyttää yksittäisen opintolinjan tai koko oppilaitoksen arviointiin. Tarkoitus on, että arviointiin osallistuu oppilaitoksessa useita henkilöitä kerrallaan, johdosta opiskelijoihin. Sähköinen työkalu toimii myös mobiililaitteilla. 

Työkalu koostuu viidestä arvioinnin pääteemasta:
  • oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja asenteet
  • turvallisuutta tukevat käytännön toimintatavat
  • turvallisuus opetussuunnitelmissa ja sisällöissä
  • opettajien turvallisuusosaaminen ja sen kehittäminen
  • opetusmenetelmät, -aineisto, -välineet ja -ympäristö.

Sähköisen työkalun käyttöä edistetään Turvallisuuskumppani-yhteistyössä, jossa nostetaan esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys ammattiin johtavassa koulutuksessa. Tavoite on lisätä oppilaitosten, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyötä turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuuskumppani-yhteistyön ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry, Työturvallisuuskeskus ja Opetushallitus.

Turvallisuuskumppani -hankkeen toteutuksessa ovat mukana myös opiskelijajärjestöt SAKKI ry ja OSKU ry. Kemianteollisuudessa hanke on osa Responsible Care -ohjelmaa.

Lue lisää Työturvallisuuskeskuksen tiedotteessa (linkki sähköiseen itsearviointityökaluun). 

 

Katso myös
Tiedotteet | 08.04.2021

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kannanotot | 26.03.2021

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 16.03.2021

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ammatillisen koulutuksen keskiössä - tarvitaan joustavia malleja ja rahoitusmahdollisuuksia

Uutiset | 15.03.2021

LUMA-keskus Suomi: StarT-Yleisöäänestys 15.3. - 15.4. – Inspiroidu ja äänestä!

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna