Bernerin toinen Itämeri-sitoumus edistää kestävää ruokajärjestelmää

Uutiset | 14.09.2020

Bernerin järjestyksessä toisen Itämeri-sitoumuksen ytimessä on maaperän kasvukunnon parantamisesta ja hiilensidonnasta oppiminen ja siitä viestiminen.

Berner syventää yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin kanssa. BSAG:n tavoite on palauttaa Itämeren ekologinen tasapaino. 

Bernerin järjestyksessä toisen Itämeri-sitoumuksen ytimessä on maaperän kasvukunnon parantamisesta ja hiilensidonnasta oppiminen ja siitä viestiminen.  Uutta tietoa käytetään Bernerin tuote- ja palvelukehityksessä. Berner osallistuu myös Carbon Action -yritysalustalle, joka mahdollistaa eri ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen hiiliviljelyn tiimoilta.

Osana yhteistyötä Berner sitoutuu: 

1) Kouluttamaan Viljelijän Berner -liiketoimintayksikkönsä henkilöstöä maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin. 

2) Sisällyttämään maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä koskevaa tietoa laajasti sisäiseen ja ulkoiseen viestintäänsä Viljelijän Berner -liiketoimintayksikössä koko sitoumuksen ajan. 

3) Kehittämään Viljelijän Berner -tuoteportfoliotaan siten, että se tukee maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä.  

Bernerin ensimmäinen Itämeri-sitoumus keskittyi erityisesti ravinteiden kestävään kierrätykseen. Osana sitoumusta Berner julkaisi kierrätysravinteita sisältävän ja luonnonvaroja säästävän GreenCare Ympäristön Ystävä -puutarhalannoitteen yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa. Jokaisesta myydystä Ympäristön Ystävä -tuotteesta lahjoitettiin määrätty summa BSAG:n Itämeri-työhön.

Lue lisää Bernerin tiedotteessa. 

Katso myös
Uutiset | 21.09.2020

Tänään on Nollapäästöpäivä - maapallon hengähdyspäivä

Blogit | 16.09.2020

Rasmus Pinomaa: EU:n ilmastokunnianhimo kasvaa - prosenttileikin sijasta korostettava keinoja, joilla saavutetaan investointeihin kannustava toimintaympäristö

Uutiset | 27.08.2020

Opettajankouluttajat ja elinkeinoelämä keskustelivat ilmastonmuutoksen osaamistarpeista - mukana Kiilto

Kannanotot | 25.08.2020

Kemianteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna