Hyppivät geenit vauhdittavat tutkimusta

1999 | Finnzymes Oy

Savilahden tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta ja Finnzymes Oy:n tutkimusryhmä valjastivat hyppivät geenit eli liikkuvat DNA-elementit hyötykäyttöön. Kuva: Juha Rahkonen

Hyppivät geenit eli liikkuvat DNA-elementit ovat perimän osia, jotka voivat irrottautua isäntäsolunsa DNA:sta ja liittyä uuteen kohtaan perimän DNA-molekyyliä. Bioteknisen kehitystyön avulla tämä ilmiö on saatu valjastettua hyötykäyttöön. 

Tuloksena syntynyttä Template Generation System TGSTM -tuotetta voidaan käyttää yleisenä molekyylibiologisena työkaluna. Erityisen hyvin se soveltuu DNA:n emäsjärjestyksen määrittämiseen eli DNA:n sekvensointiin.

Lue lisää:
diagnostics.finnzyme.fi