Hyppää sisältöön

Energiansäästöviikko muistuttaa kääntämään astetta alemmas

Kemianteollisuus ry on jälleen mukana valtakunnallisella Energiansäästöviikolla. Teemaviikko muistuttaa, että jokaisen kodin ja organisaation pienet energiateot ovat pysyvinä toimintamalleina tehokkaita säästötoimia.

Kemianteollisuus ry osallistuu kampanjaan viestimällä toimistolla ja jäsenilleen mahdollisuuksista tehostaa energiankäyttöään. Viimetalvinen energiakriisi sai niin ihmiset kuin organisaatiot tarkkailemaan lähemmin sähkönkulutustaan ja Motivan elo-syyskuussa teettämän tutkimuksen mukaan 40% suomalaisista peräti nautti sähkönsäästöstä. Tyytyväisyyttä saattoi lisätä myös se, että samalla oppi uutta energia-asioista. Kuusi vastaajaa kymmenestä sanoi oppineensa uutta omasta sähkön kulutuksesta ja puolet omaksui Astetta alemmas -kampanjassa kannustetun joustavan sähkönkäytön keinoja, kerrotaan Motivan tiedotteessa.

Toimialana kemianteollisuudessa edistetään energiatehokkuutta monin keinoin. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat niistä yksi. Sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kemian alan yritykset ovat olleet aktiivisia ja edellisellä kaudella (2008–2016) energiatehokkuussopimusten piirissä oli yli 95% kemianteollisuuden energiankäytöstä. Nykyinen sopimuskausi on vuosille 2017-2025. 

Kolme pointtia energiatehokkuudesta kemianteollisuudessa

1. Kemianteollisuuden energiankäyttö on tehostunut vuosien 2017–2022 välillä 1176 GWh/a

Energian käytön tehostamisella on kemianteollisuudessa pitkät perinteet. Tehokkaampi energian käyttö vähentää usein myös päästöjä, sekä yrityksen kustannuksia.

Kemianteollisuuden yritykset ovat kattavasti mukana energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimus on ainutlaatuinen vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä Suomessa yritysten ja valtion välillä. Sopimusjärjestelmä on osoittautunut menestykkääksi työkaluksi, jolla on voitu muun muassa edesauttaa tehostamiskohteiden löytämistä yrityksissä, vauhditettu investointeja ja jolla on pystytty seuraamaan energiatehokkuuden kehitystä.

Kemianteollisuudesta mukana sopimuksessa on 164 toimipaikkaa ja se kattaa hyvin toimialan merkittävimmät energian käyttäjät. Energiatehokkuussopimukseen raportoitujen tietojen perusteella, vuosien 2017-2022 välillä kemianteollisuuden yrityksissä tehdyt toimet tuovat vuosittain 1176 GWh energian säästöt. Luku vastaa noin 62 000 omakotitalon energiankulutusta. 

2. Vuonna 2022 kemianteollisuuden tehtailta raportoitiin 123 energiatehokkuusinvestointia / toimenpidettä

Energiatehokkuutta kartoitetaan ja analysoidaan tehtailla hyvin järjestelmällisesti tänä päivänä. Pelkästään viime vuonna tehtailta raportoitiin 123 toteutettua investointia / toimenpidettä energiatehokuuden parantamiseksi. Toisin sanoen keskimäärin joka kolmas päivä tehtailla saatiin päätökseen investointi / muu toimi joilla on saavutettu merkittäviä energiatehokkuusparannuksia.

Nykyisellä energiatehokkuussopimuskaudella (2017-2022) raportoituja toimia on yli 800. Toimenpiteet painottuvat etenkin prosessi- ja prosessilaiteparannuksiin, mutta myös höyryn ja lauhteen käytön tehostamiseen. Toimia on tehty hyvin laajasti muutenkin, kuten esimerkiksi energiantuotantoon, paineilmajärjestelmiin, ilmanvaihtoon, valaistukseen, vedenkäyttöön ja jäähdytysjärjestelmiin liittyen.

On hyvä ymmärtää, että prosessin sulkemista tai tehtaan sulkemista ei lasketa energiatehokkuuden parantamiseksi.

3. Energiatehokkuuden tehostamiseen on investoitu 91 miljoonaa euroa nykyisellä sopimuskaudella

Kemianteollisuuden tehtailta on raportoitu nykyisen kauden aikana (2017-2022) energiatehokkuustoimien aiheuttaneen 91 milj. euron kustannukset. On hyvä huomioida, että tällä luku antaa vain suuntaa tehdystä työstä. Osa energiatehokkuustoimista saattavat olla jopa ilmaisia. Esimerkiksi jos keksitään uusi tehokkaampi tapa ajaa prosessia, niin kustannuksia ei välttämättä synny ollenkaan. On myös tilanteita, joissa investoinnilla voi olla monta tarkoitusta ja joista yksi on energiatehokkuus, jolloin energiatehokkuudelle voidaan jyvittää vain osa kustannuksista.

Luku kuitenkin kertoo siitä merkittävästä rahamäärästä, mitä yritykset satsaavat kemianteollisuuden tehtailla.

Lue lisää aiheesta täältä!