Hyppää sisältöön

Energiansäästöviikko 7.-13.10. – kemianteollisuus täysillä mukana

Energiansäästöviikko nostaa puheenaiheeksi kotitalouksien ja yritysten energiankäytön ja keinoja tehostaa energiankulutusta. Kemianteollisuudessa energiatehokkuutta edistetään erilaisin keinoin kuten energiakatselmusten avulla. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Kemianteollisuuden yritykset ovat niihin vahvasti sitoutuneet.

Kemianteollisuudessa energiatehokkuus on parantunut vuodesta 1995 yli 20 % siitä lähtien, kun kehitystä on systemaattisesti seurattu osana vastuullisuusohjelmaa Responsible Care.

Suomessa energiansäästöä ja energiatehokkuutta on edistetty valtion ja toimialojen välisillä sopimuksilla jo 1990-luvulta alkaen. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Energiatehokkuussopimukset ovat vapaaehtoisia. Vuosina 2017–2025 sopimukset tehdään neljän kokonaisuuden voimin: elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, yksityinen palveluala), kiinteistöalan, kunta-alan ja lämmityspolttonesteiden jakelun. Kemianteollisuuden yritykset kuuluvat Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen 2017-2025. 

Kemian alan yritykset ovat olleet energiatehokkuussopimuksissa hyvin aktiivisia. Menneellä kaudella (2008–2016) energiatehokkuussopimusten piirissä oli yli 95% kemianteollisuuden energiankäytöstä. Kaudelle 2017-2025 kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan on 3.9. mennessä ilmoittautunut 38 yritystä (71 toimipaikkaa). 

Kemian avulla voidaan kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa ja  pienentää energiankulutustamme. Jo nyt energiaa voidaan tuottaa auringosta, aalloista, tuulesta, jopa jätteistä. Lue lisää kemianteollisuuden energiaratkaisuista osiossa Kemia – osa hyvää elämää. 

Motivan kotisivulla löytyy lisää tietoa Energiansäästöviikolta.