Hyppää sisältöön

Ellen Ekblom, Neste: Det finns styrka i tvärvetenskaplighet och nyfikenhet

Jag heter Ellen och fungerar som sommarpraktikant på Nestes IT avdelning. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel av avfall och restprodukter, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin.

Jag är 23 år gammal diplomingenjör studerande vid Turun Yliopisto med datateknik som huvudämne. Jag har även studerat ekonomi och har tidigare arbetat inom finanssektorn. Kombinationen av teknik och ekonomi har förberett mig väl inför sommarens arbetsuppgifter.

Nestes huvudkontor ligger vid Kägeludden i Esbo. Jag arbetar på Neste inom IT, en avdelning starkt förknippat med business avdelningen. I det här gränssnittet mellan företagets tekniska och affärsdrivande enhet arbetar jag som Product Management Trainee i olika projekt gällande utvecklande av processer och verktyg. Jag specialiserar mig i finansiella mjukvaror som företaget använder eller utvecklar.

Det här är min första sommar hos Neste och jag stortrivs. Neste har denna sommar anställt cirka 300 sommarpraktikanter globalt, varav vi är ungefär 30 som arbetar inom IT. Redan under de första arbetsdagarna blev det tydligt att Neste satsar på att bygga en trivsam stämning på arbetsplatsen. Vi praktikanter har fått ta del i flera evenemang för att både lära känna Neste bättre men också för att få dela våra visioner och kunskaper med företaget. Till exempel har vi kunnat delta i mentor program, och hackathons. Vi praktikanter träffas även utanför arbetstid i form av picnics, sportklubbar och annat skoj.

Möjligheterna inom kemiindustrin för någon med en bakgrund i IT har konkretiserats under sommaren. Det behövs IT kunniga inom logistik, business, rättsliga ärenden, HR, forskning och många fler områden jag har kunnat bekanta mig med under sommaren. Allt som genererar data i ett företag kan användas för att förbättra någonting. Det kan handla om själva slutprodukten, affärskedjan eller arbetssäkerheten. Jag har insett det finns styrka i tvärvetenskaplighet och nyfikenhet.

Efter en sommar hos Neste kommer jag komma ihåg alla trevliga kollegor, njuta av nyutvecklat kunnande i projektledning och starkare självförtroende i min egna professionalism.

***

I am Ellen and a summer trainee at Neste’s IT Unit. Neste is the world’s leading producer of sustainable aviation fuel and renewable diesel, and renewable feedstock solutions for various polymers and chemicals industry uses.

I am a 23 year old engineering student at the University of Turku. I major in information and communication technology engineering. I have previously studied economics and worked in the financial industry. The combination of technology and economics prepared me well for my summer at Neste.

Neste headquarters is in Keilaniemi, Espoo just outside of Helsinki. I work at the IT Unit, which is strongly tied together with our Business Unit. I work in this interface between units as a Product Management Trainee in various projects that develop IT processes or tools to be used by our other units. I have gotten to specialise in the financial applications that Neste uses.

This is my first summer at Neste and I have enjoyed my stay. This summer Neste has employed about 300 summer trainees globally and around 30 of us work in IT. It became clear during the first couple of days that Neste wants to provide a pleasant atmosphere at the workplace. Neste has organised events for us trainees to get to know the company better but to also share our visions and knowledge. This has taken form in mentorship programs, hackathons and much more. Outside of office hours our trainee community has organised picnics and other social activities for us to enjoy.

The possibilities within the chemical industry for someone, like me, coming form an IT background have concretised during these past few months of traineeship. The chemical industry needs IT professionals in logistics, business, legal matters, HR, research and many more fields I have had the possibility to get affiliated with during summer. Everything generating data in a company can be used for improvement, whether it be the end product, the supply chain or workplace safety.

After a summer at Neste I will return to university remembering my friendly colleagues, enjoy my newly developed skills in project management and a stronger self confidence in my own professionalism.

Ellen Ekblom

Sommarpraktikant, Neste