Hyppää sisältöön

EK:n työnantajakysely: Vain 15 prosentilla kemianteollisuuden yrityksistä huhtikuun liikevaihto ennallaan

EK:n tänään julkaiseman yrityskyselyn mukaan kemianteollisuuden yritysten kokonaiskuva koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta on heikentynyt. Yrityksistä vain noin 15 % arvioi huhtikuun liikevaihdon pysyvän ennallaan tai olevan ennakoitua suurempi. Lähes 70 % on tehnyt tai suunnittelee tekevänsä lähiviikkoina lomautuksia koronaviruksen vuoksi.

EK:n työnantajakyselyyn osallistuneista kemianteollisuuden työnantajayrityksistä jo 36 % on tehnyt lomautuksia, kun osuus kaksi viikkoa sitten oli 11 %. Lisäksi 31 % suunnittelee lomautuksia lähiaikoina. Irtisanomisia halutaan yhäkin välttää, 72 % vastaajista ei ole niitä tehnyt tai vielä suunnitellut.

Lähes kaikki vastaajat arvioivat hallituksen jo päättämien toimenpiteiden helpottavan yrityksensä tilannetta. Suoraa rahallista tukea aikoo tai on hakenut noin puolet kyselyyn vastanneista kemianteollisuuden jäsenyrityksistä.

Kemianteollisuuden yritykset pitävät omalle toiminnalleen vahingollisimpina rajoitustoimina lento- ja laivaliikenteen rajoittamista sekä kokoontumis- ja tapahtumarajoituksia. Myös koulujen ja päiväkotien sulkemista vastaajista hieman yli 70 % pitää yrityksensä toiminnalle haitallisena.

Suojatarvikkeiden saatavuudesta on huolissaan noin kolmannes yrityksistä.

Suurin osa Suomen kemianteollisuuden asiakkaista on Euroopassa

Kemianteollisuus oli viime vuonna toimialana noin 20 %:n osuudellaan Suomen tavaraviennin kärjessä. Alan tuotannosta menee suoraan vientiin yli puolet. Suomen kemianteollisuuden suurin yksittäinen vientimarkkina on Eurooppa reilun 70 %:n osuudellaan. Myös kemianteollisuuden tuonnista noin 70 % tulee Euroopasta.

Jo ennen koronakriisin puhkeamista Suomen ja myös kemianteollisuuden vienti lähti jyrkkään laskuun. Tammikuussa kemianteollisuuden vienti laski Tullin tilastojen mukaan öljytuotteissa 24,1 % ja muissa kemianteollisuuden tuotteissa yhteensä 9,1 %.

Arviot kemianteollisuuden yritysten tilanteesta perustuvat 14.˗15.4.2020 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemään kyselyyn, johon vastasi 43 työnantajayritystä Kemianteollisuudesta. Kemianteollisuuden tulokset ovat vastausten suoria jakaumia ja kuvaavat tilannetta liiton jäsenyrityksissä (ei-painotettu aineisto). Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tuloksia tulkittaessa on huomattava, että erityisesti vastaajamäärältään pieniin aineistoihin sisältyy usein myös satunnaisvaihtelua.

Linkki kyselystä kertovaan EK:n tiedotteeseen 16.4.2020.

Lisätietoja

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, 040 593 4221