Ulkomaankauppa

Kemianteollisuuden vienti vuonna 2018 miljardin kk-tasolla

Kemianteollisuuden vienti vuonna 2018 miljardin kk-tasolla. Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo ol...

JPG/370,59 kt

Tavaravienti, kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä. Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2017 noin viidennes. ...

JPG/577,60 kt

Viennin vuosimuutos

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 11,4 miljardia euroa vuonna 2017.

JPG/429,58 kt

Kemianteollisuuden vienti miljardin kk-tasolla

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 11,4 miljardia euroa vuonna 2017.

JPG/562,95 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2017 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 900 miljoonaa euroa.

JPG/604,09 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2017 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli noin 900 miljoonaa euroa.

JPG/441,12 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Alankomaat, Venäjä, Saksa...

JPG/416,12 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas ko...

JPG/389,68 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

JPG/613,47 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2017 kemianteollisuuden viennin ...

JPG/547,23 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2017 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 11 miljardia euroa. Tästä ölj...

JPG/388,03 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuustuotteita tuodaan Suomeen eniten Saksasta, Ruotsista ja Venäjältä. Kärkikymmenikkö k...

JPG/443,71 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2017 tavaratuonni...

JPG/514,72 kt