Ulkomaankauppa

Kemianteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa kuukausittain

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2018 tavaratuonni...

JPG/524,19 kt

Kemianteollisuuden vienti miljardin kk-tasolla

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 12,3 miljardia euroa vuonna 2018.

JPG/375,04 kt

Tavaravienti, kehitys toimialoittain, EUR

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2018 noin viidennes....

JPG/585,70 kt

Viennin vuosimuutos

JPG/427,26 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2018 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 860 miljoonaa euroa.

JPG/617,13 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Vuonna 2018 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Venäjälle oli 860 miljoonaa euroa.

JPG/448,48 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 12,3 miljardia euroa vuonna 2018.

JPG/408,98 kt

Kemianteollisuuden vientimaat

Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat Alankomaat ja Saksa. Kymm...

JPG/421,58 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas ko...

JPG/376,22 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvosta suu...

JPG/630,51 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Vuonna 2018 kemianteollisuuden viennin ...

JPG/544,95 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jakauma tuoteryhmittäin

Vuonna 2018 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 11,6 miljardia euroa. Tästä ö...

JPG/388,01 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuustuotteita tuodaan Suomeen eniten Saksasta, Ruotsista ja Venäjältä. Kärkikymmenikkö k...

JPG/447,20 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2018 tavaratuonni...

JPG/521,94 kt