Ulkomaankauppa

Suomen tavaravienti toimialoittain, osuus tavaraviennistä

Suomen tavaravienti, kehitys toimialoittain, % Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin vi...

JPG/557,58 kt

Kemianteollisuuden tavaraviennin kehitys Venäjälle

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle Vuonna 2019 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Ve...

JPG/452,67 kt

Suomen tavaravienti toimialoittain

Tavaravienti, kehitys toimialoittain, EUR Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suome...

JPG/557,86 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa kuukausittain

Kemian kauppataseen kehitys, EUR Suomen kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli vuonna 2019 noin ...

JPG/527,63 kt

Viennin vuosimuutos

JPG/468,45 kt

Kemianteollisuuden vienti miljardin kk-tasolla

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 12,4 miljardia euroa vuonna 2019.

JPG/359,25 kt

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle

Kemianteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle Vuonna 2019 kemianteollisuuden tavaraviennin arvo Ve...

JPG/452,67 kt

Kemian vientimaat 2019

Ruotsi on kemianteollisuuden suurin vientimaa Kemianteollisuuden suurin vientimaa on Ruotsi. Seuraa...

JPG/421,58 kt

Kemianteollisuuden viennin jakauma tuoteryhmittäin

Kemian vienti 2019 Kemianteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on noin viidennes. Tästä öljytuo...

JPG/376,16 kt

Kemianteollisuuden viennin kehitys tuoteryhmittäin

Kemian vientikehitys tuoteryhmittäin, EUR Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on lähes viiden...

JPG/633,53 kt

Tavaraviennin kehitys toimialoittain, %

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä.  Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2019 noin viidennes....

JPG/588,63 kt

Kemianteollisuuden tuonnin jrakenne

Kemian tuonti 2019 Vuonna 2019 Suomen kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo oli noin 11,4 milj...

JPG/387,50 kt

Kemianteollisuuden suurimmat tuontimaat

Kemianteollisuustuotteita tuodaan Suomeen eniten Saksasta, Ruotsista ja Venäjältä. Kärkikymmenikkö k...

JPG/446,65 kt

Kemianteollisuus, kauppataseen kehitys, EUR

Suomen kemianteollisuuden tavaravienti oli pitkään tavaratuontia suurempaa. Vuonna 2018 tavaratuonni...

JPG/521,94 kt