Hyppää sisältöön

Eerika Neuvonen: Asiantuntijaharjoittelijasta alan asiantuntijaksi

”Kemia – osa hyvää elämää”. Koulun kemiantunneilla kemia oli pelkkiä kaavoja, sen konkreettisuutta ja merkitystä arkipäiväisessä elämässä oli vaikea ymmärtää. Nyt kun mietin asiaa, kemian merkitys korostuu niin ruuantuotannossa, juomaveden puhdistamisessa, kuin lääketieteessäkin. Juuri siksi sanotaan, että kemia on osa hyvää elämää.

Viimeistelen maisteriopintojani Helsingin yliopistossa; pääaineenani on ympäristönmuutos ja globaali kestävyys. Yhtä laaja ja konkreettinen kokonaisuus, kuin kemian tarjoamat ratkaisut ympäristönmuutokseen ja globaaleihin kestävyysongelmiin. Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kilpailu luonnonvaroista asettavat haasteita, joihin kemian avulla voidaan tarjota ratkaisuja. Maailman parantaminen näkyy olevan myös kemianteollisuuden tavoite. 

Tänä kesänä kemia on konkreettisesti osa minun hyvää elämää. Työharjoittelu Kemianteollisuus ry:n vastuullisuustiimissä on tarjonnut loistavan tilaisuuden tutustua kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämiseksi ja globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Kemian avulla voidaan vähentää merkittävästi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä, jotka vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Väestönkasvu tuo mukanaan haasteen tuottaa ruokaa tehokkaammin pienemmillä resurssimäärillä. Ruuantuotannon tulisi siis tehostua, jossa turvallisella lannoituksella, kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta-aineilla on merkittävä rooli.

Alan olla loppusuoralla opinnoissani ja ajatus siirtymisestä työharjoittelijasta alan asiantuntijaksi jännittää. Tuleeko asiantuntijan osata kaikki omasta alastaan? Voiko asiantuntija olla asiantunteva, vaikka joutuu jatkuvasti selvittämään asioita? Vaikka opinnot loppuvat, oppiminen ei lopu koskaan. Viisauttahan on myöntää, ettei tiedä, sillä se tarjoaa tilaisuuden oppia uutta. Uskallan jopa väittää, että keskustelut kokeneemman asiantuntijan kanssa on opettavaisia meille kummallekin. Minulle kuitenkin ehkä enemmän. Kuuntele ja keskustele, sillä vuorovaikutus opettaa aina jotakin. Vasta-aloittanut työharjoittelija tai kokenut asiantuntija – oppia ikä kaikki.

Työharjoittelu Kemianteollisuus ry:ssä antaa hyvät mahdollisuudet oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja on auttanut ymmärtämään, mitä kaikkia mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia töitä kemian ja vastuullisuuden alalta löytyy. Siirtyminen alan asiantuntijaksi ei enää jännitäkään niin paljon, ja toivon, että kemia on osa hyvää elämääni yhtä konkreettisesti myös tulevaisuudessa. Mielestäni asiantuntija on se, joka osaa etsiä vastauksia, kuuntelee ja keskustelee.