Hyppää sisältöön

Biomuoviopas selkiyttää monimutkaista termistöä

Biomuoveihin liittyy paljon epäselvyyksiä ja virheellisiäkin käsityksiä. New Plastics Center NPC-osaamisverkoston Biomuoviopas jakaa tietoa biomuovien nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä selkiyttää termistöä.

Biomuoveihin liittyvät epäselvyyydet ja virheellisetkin käsitykset johtuvat pitkälti tiedonpuutteesta ja terminologian ja määritelmien vaikeaselkoisuudesta. Tätä hämmennystä pyrkii hälventämään Biomuoviopas. Oppaan on koostanut Muovipoli Oy ja se julkaistiin yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n kanssa.

Biomuovit, biohajoavat ja ei-biohajoavat muovit, biopohjaiset ja fossiiliset muovit – termien kirjo on laaja eivätkä helposti aukea edes asiantuntijoille, saati maallikoille. Termit tulisi kuitenkin tietää, jotta osaa toimia oikein esimerkiksi omassa jätehuollossa ja kierrätyksessä. Myös lainsäädännön kannalta on tärkeää tuntea oikeat termit ja käsitteet. Tähän Biomuoviopas juuri antaa tietoa. 

Biomuoviopas on tiivis tietopaketti, jossa avataan termejä ja käsitteitä. Oppaassa on myös selkeä sanasto alan termeistä. Maksuttoman 44-sivuisen biomuovioppaan voi ladata Muoviteollisuus ry:n kotisivulla.