Hyppää sisältöön

Bayer Suomi: pienentää hiilijalanjälkeään yli 80 prosenttia jo tänä vuonna

Bayer tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä ja Bayer Suomi vähentää hiilidioksidipäästöjään yli 80 prosenttia jo tämän vuoden loppuun mennessä. Tavoite saavutetaan pääosin uusiutuvan energian ja uuden kompensointiohjelman avulla. Elokuussa Bayer julkisti 35 miljoonan euron investoinnin Turun tuotantolaitokseen Suomessa.

Bayer Suomi on kuluvan vuoden aikana käynnistänyt mittavat toimenpiteet, joilla yhtiö pyrkii hiilineutraaliksi nopealla aikataululla. Tavoite saavutetaan pääosin uusiutuvan energian ja uuden kompensointiohjelman avulla. Suurin osa toimenpiteistä toteutetaan Bayerin tuotantolaitoksessa Turussa, jonne yhtiö on julkistanut 35 miljoonan euron investoinnit parantaakseen ehkäisytuotteiden toimitusvarmuutta ja varautuakseen potentiaaliseen kysynnän kasvuun.

Jopa 95 prosenttia Bayer Suomen hiilidioksidipäästöistä tulee Turun tuotantolaitoksen energiankäytöstä. Energiaa kuluu sähköön, lämmitykseen, tuotantoprosessissa käytettävään höyryyn, työmatkustamiseen ja jätehuoltoon. Vuoden 2020 alussa Bayer siirtyi Turun tuotantolaitoksessaan kokonaan uusiutuvaan energiaan, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä huomattavasti.

Bayer Suomi vaatii kaikilta energiatoimittajiltaan alkuperäsertifikaatin, jossa vahvistetaan, että sähkö ja lämpö on tuotettu täysin uusiutuvasti ja myös ilman ydinvoimaa. Turun tuotantolaitoksen höyry tuotetaan Bayerin teollisuusalueelle rakennetussa Turun Energian puuhakevoimalassa. Lämpöenergia ostetaan uusiutuvana Turun Energialta. 

Bayer Suomen Turun tuotantolaitoksen johtaja Jennifer Hunt sanoo Suomella olevan hyvät edellytykset kehittyä kestävän kasvun edelläkävijäksi. Bayer Suomen tavoite on olla tämän kehityksen aallonharjalla. 

Osana hiilineutraalisuustavoitettaan Bayer Suomi aloittaa hiilijalanjäljen kompensointiohjelman, jonka tavoite on kompensoida yrityksen jäljelle jäävä hiilijalanjälki yhteistyössä NGS Finlandin kanssa. Kompensointi toimii takautuvasti ja kompensointiosuutta nostetaan vuosittain. Tänä vuonna Bayer kompensoi 30 prosenttia vuoden 2019 hiilijalanjäljestä. Ensi vuonna päästöjä kompensoidaan 50 prosenttia tämän vuoden hiilijalanjäljestä. 

Tänä vuonna tehtävästä hiilijalanjäljen kompensaatiosta noin 85 prosenttia toteutetaan suojelemalla päätehakkuuikään kasvanutta metsää. Maanomistajat saavat korvauksen, kun he lykkäävät hakkuita kymmenen vuotta eteenpäin. Näin ylläpidetään Suomen metsien hiilinieluja. Loppu kompensaatiosta tehdään istuttamalla uutta metsää.

Lue lisää Bayer Suomen tiedotteessa.