Hyppää sisältöön

Auli Piiparinen: Mitä matematiikka tarkoittaa kemianteollisuudelle?

Matematiikka. Tieteen ala, jonka sana-assosiaatiossa kuulleessaan voi päästää suustaan ulos minkälaisen sammakon tahansa tai hyppiä ilosta. Monelle matikka konkretisoituu muistoissa peruskoulun tai toisen asteen matikan tuntiin. Mutta mitä matematiikka tarkoittaa työelämässä?

Kemianteollisuuden menestys rakentuu vahvalle luonnontieteiden ja matematiikan osaamiselle. Matematiikka tarkoittaa työelämässä esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä ja asioiden mittaluokan hahmottamista. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on tae turvalliselle tuotannolle myös poikkeustilanteissa. Tarvitsemme loogista ajattelukykyä prosessien ajamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Alati kasvavan datan analysoinnista puhumattakaan. Numerot ovat vahvasti läsnä myös yrityksen liiketoimintaa ja taloutta seuratessa.

Kemianteollisuus ry:n osaamiskartoituksessa kysyimme keväällä, miten alan yritykset kokevat ammatillisten toisen asteen opiskelijoiden matemaattiset taidot. Matemaattisten taitojen kohdalla koettiin osittaista puutteellisuutta, mutta se ei vertailussa jäänyt heikoimmaksi osa-alueeksi vastavalmistuneiden kohdalla. Matemaattisilla taidoilla oli merkitystä rekrytoinneissa, mutta enemmän merkitsi juuri sen soveltaminen. Kyseessä on alan perustaito, jonka osaamisella voi rakentaa jatko-opintopolkuja sekä luoda uutta yritysten sisällä.

Osaamistarpeemme eivät tietystikään ole pelkästään matemaattisia. Yritysten kyvykkyys esimerkiksi hiilineutraaliuteen muodostuu monen osaamisen summana, kuten kieli- ja viestintä- ja vaikuttamistaidoista. Näin kansallisena matematiikkapäivänä haluamme kuitenkin muistuttaa sen tärkeydestä. Teollisuuden tarvitsema osaaminen pohjautuu luonnontieteisiin, matematiikkaan ja tekniikkaan. Maailmaa muutetaan kehittyvien teknologioiden kautta vahvasti suomalaisessa elinkeinoelämässä ja tätä muutosta tarvitsemme niin osaamisen kehittämistä kuin uusia osaajia.

Haluamme, että kaikki suomalaiset nuoret saavat hyvät perustaidot matematiikasta jo peruskoulussa, koska matematiikkaan törmää suurella todennäköisyydellä työelämässä. Tämä on meille myös kilpailukykyasia, kun tavoittelemme hiilineutraalia kemianteollisuutta sekä Suomea. LUMA-strategian tärkeydestä kirjoitti tällä viikolla myös johtava asiantuntijamme Anni Siltanen.

Hyvää kansallista matematiikan päivää!