Hyppää sisältöön

Arnold Hakanen, Pipelife Finland: Vahva panostus digitaalisuuteen

LVI- ja sähkötuotteita valmistavassa Pipelife Finlandissa digitaalisuus näkyy sekä omassa toiminnassa että asiakasrajapinnassa. Arnold Hakanen vastaa Pipelifellä MVP- ja POC- sovelluksista. Niillä testataan, mitä sovelluksia asiakkaille tarjotaan.

– Työni on yhdistelmä käytännön kokemusta ja ohjelmointitaitoa. Kun pohjalla on kaikenlaista tietoa alasta ja siihen yhdistää ohjelmointitaidon, pystyy kehittelemään kokonaisuuksia, joita ei muuten välttämättä osaisi ajatella.

– Kehittelen konfiguraattoreita ja sovellutuksia, jotka helpottavat ja nopeuttavat työn tekemistä. Ne  antavat asiakkaille mahdollisuuden löytää tai rakentaa tarvitsemansa tuotteen muutaman napin painalluksella. Kehitysvaiheessa olevia ohjelmia testaillaan ja hiotaan sisäisesti, kunnes ne ovat julkaisukelpoisia. Valmiita ohjelmia parannellaan tai niihin lisätään ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Sähkö- ja automaatiolana perustutkinnon hankkinut Arnold on työskennellyt Talokaivolla vuodesta 2014. 

– Pipelife hankki myöhemmässä vaiheessa Talokaivon. Sisäisen siirron jälkeen olen tehnyt molemmille ohjelmia.

–  Varsinainen työura on käytännössä alkanut Talokaivolla. Välivuodet menivät armeijassa, AMK:ta kokeiltaessa ja itseopiskellessa koodailua.  Koodailua olen harrastanut lähemmäs 10 vuotta painottuen etenevissä määrin 3D:hen.

Pipelifellä panostetaan vahvasti digitaalisuuteen. Haasteita riittää digitaalisuuteen siirryttäessä.

-Tieto on usein pirstaloitunut moneen paikkaan ja moneen osa-alueeseen. Monesti ihmiset, jotka tietävät käytännöistä, eivät pysty kuvailemaan lopullista kokonaisuutta, jonka tarvitsevat. Ja toisin päin: ihmiset, jotka kehittävät, eivät tiedä tarpeeksi käytännöistä tai tarpeista.

– Asiat ovat harvoin mustavalkoisia, ja mittatilaustuotteissa asiat voivat räjähtää helposti käsiin.  Usein on myös virheellisiä käsityksiä, mikä on milloinkin mahdollista minkäkin datan puitteissa. Haasteita riittää, mutta niitä varten täällä olemme.

Arnold mainitsee casen, josta on opittavaa

– Pumppaamokonfiguraattori – siinä tieto liikkui ja ideat hiottiin nopeasti kuntoon. Pohjilla oli Excel-tiedosto kaavoista, josta pääsi hyvin alkuun. Itse ohjelma rakennettiin ajatuksella, että se valitsee annettujen arvojen perusteella automaattisesti tarvittavat osat pumppaamoon.

– Ykkösvaiheen ydintiimiin kuuluu henkilö, joka hallitsee pumppaamoihin liittyvät kaavat ja mitoitukset. Tiimin kaksi henkilöä kertovat, mitä tarvitsevat ja miten haluavat asioiden toimivan. Itse  toteutan eri suunnista tulevan ajatusvirran yhdeksi toimivaksi asiaksi. Tällä hetkellä konfiguraattoriin työstetään ominaisuuksia, jotka tulevat tuotannon käyttöön.