Hyppää sisältöön

Aino Häkkinen: Rakentamassa hyvinvointia kesällä 2019

Aloitin toukokuussa Orionin pääkonttorissa logistiikkakoordinaattorina Espoossa Faasi1 –kesätyöohjelmassa, joka on Orionin kesätyöohjelma korkeakouluopiskelijoille.

Opintojen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää kerätä käytännön työkokemusta ja on ollut antoisaa huomata, kuinka opintoni kansainvälisessä liiketoiminnassa ja toimitusketjujen johtamisessa soveltuvat työtehtävääni. Pääsen työssäni päivittäin syventämään osaamistani kansainvälisen viennin parissa. Kesän päättyessä suuntaan Müncheniin, Saksaan, puoleksi vuodeksi opiskelijavaihtoon ja jatkan opintojani kohti kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Logistiikkakoordinaattorin pesti on oiva näköalapaikka lääketeollisuuteen ja sen koko
toimitusketjuun. Työssäni lähetän tuotteita Orionin eri myyntiorganisaatioihin ja asiakkaille pääosin
Eurooppaan. Olen päivittäin yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten lähettämön, asiakkaiden ja
kuljetusyhtiöiden kanssa. Palkitsevaa on ollut huomata konkreettisesti oman työpanoksen merkitys
ja tärkeys ja se, että työnjälkeeni luotetaan. Mielenkiintoisinta tähän asti on ollut vierailu
Easyhaler-inhalaattoreiden tuotannossa.

Orionilla olen päässyt kehittämään omaa osaamistani opiskelemallani alalla ja tutustumaan myös
muihin kuin kaupallisen alan osaajiin. Mentorointiryhmissä Faasi1-kesätyöntekijät pääsevät
vaihtamaan ajatuksia kokeneiden orionilaisten kanssa, ja tämä on osoittautunut hyödylliseksi
keinoksi oppia työelämästä ja uralla etenemisestä. Kesätyöntekijöiden yhteiset tapahtumat ovat
olleet mukavia, ja olen tutustunut mahtaviin ihmisiin kesän aikana. Matala kynnys avun kysymiseen,
kattava perehdytys ja vaihtelevat työtehtävät ovat olleet tärkeitä kesätyökokemukseni onnistumisen
kannalta.

Aino Häkkinen,

Orion Oyj