Hyppää sisältöön

VILPEn Tuomas Saikkonen: ”Tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu yrityskulttuurista”

Monien yritysten tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu yhä vahvemmin inhimillisen pääoman ympärille. Tarve uudelle osaamiselle sekä osaamisen kehittämiselle tuleekin lähivuosina olemaan monen suomalaisen organisaation strategian keskiössä. Kemianteollisuudessa tämä edellyttää yrityksiltä vahvaa panostusta veto- ja pitovoimaan, kahteen toisiinsa vahvasti linkittyvään osa-alueeseen, joissa kemian alalla on tutkimusten mukaan oltu hyviä, mutta ei erinomaisia. Taustalla puolestaan tapahtuu sekä yhteiskunnallisia että teknologisia muutoksia, joilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia tulevaisuuden työelämään.

Olen toiminut VILPE Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2020 tammikuusta alkaen. Tähänkin suhteellisen lyhyeen aikajaksoon on mahtunut monia mullistuksia, jotka ovat edellyttäneet meiltä nopeita muutoksia. Kuljimme ensin kaksi vuotta pandemian poikkeusoloissa, jonka jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mikä puolestaan osaltaan johti kotimaisen rakennusteollisuuden jyrkimpään alamäkeen sitten 90-luvun. Ilman muuntautumiskykyä kilpailukykymme olisi romuttunut nopeasti. Mitä kulkemastamme polusta voisi siis ammentaa epävarmoihin aikoihin, kun mietimme tulevaisuuden työelämää ja yrityksen veto- sekä pitovoimatekijöitä?

Mielestäni merkityksellisintä on rehdin ja innostavan yrityskulttuurin jatkuva rakentaminen. Rehdillä tarkoitan, että pystymme keskustelemaan avoimesti, luotamme toisiimme ja emme pelkää epäonnistumisia tai saata niistä ketään tikunnokkaan. Rehti työkulttuuri tarkoittaa myös mielestäni sitä, että kuormitus ei jakaannu epätasaisesti, eikä se myöskään ole jatkuvasti tapissa. Innostavuutta pystymme luomaan määrittelemällä yrityksellemme merkityksellisen tarkoituksen, inspiroivan tavoitteen ja panostamalla uuden luomiseen. Jatkuva viestintä ja johtaminen on oleellista kulttuurin rakentamisessa, koska mikään yksittäinen teko, idea tai viesti ei vielä itsessään luo yrityskulttuuria, vaan ainoastaan niiden jatkumo.

Uudessa strategiassamme olemme ottaneet inspiroivan tavoitteen: tarkoituksenamme on luoda parempaa sisäilmaa, energiatehokkuutta ja rakenteiden pitkäikäisyyttä kaikkiin tiloihin. Tavoitteenamme on mahdollistaa rakennuksen ulkokuorelle merkittävä rooli vihreässä siirtymässä ja planeettamme resurssien säästämisessä. Tavoittelemme maailmaa, jossa ei synny tarpeettomia kosteusvaurioita, ja jossa aurinkopaneeleita sekä viherkattoja tai -seiniä voidaan asentaa turvallisesti. Uskomme kestävään kasvuun ja tavoittelemme liikevaihtomme kolminkertaistumista tällä vuosikymmenellä.

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme VILPEn strategian toteuttamisessa. Huomasimme esimerkiksi koronan alkaessa, että tarve sisäiselle tiedottamiselle ja viestinnälle kasvoi merkittävästi, joten kasvatimme selkeästi infotilaisuuksiemme määrää. Viime vuonna aloitimme kuukausittaisen yrityksen tarjoaman aamiaisen, jonka yhteydessä käymme sekä operatiivisia että strategisia asioita läpi. Olemme myös mahdollistaneet hyväntekeväisyyden tekemisen työajalla ja seuraamme tätä johdon mittarina.

Osana kulttuuriamme muistamme palkita onnistumisista myös taloudellisesti haastavina aikoina, vaikka se tarkoittaisi viivan alle kyseiselle vuodelle pienempää lukua. Pitkässä juoksussa uskomme, että nuo panostukset kantavat hedelmää, koska kompensaatio on edelleen tärkeä osa yrityskulttuuria, vaikka se ei yksistään riitä kulttuurin rakentamiseen. Kompensaation ei myöskään aina tarvitse olla välttämättä rahallista, vaan olemme myös jakaneet esimerkiksi ylimääräistä palkallista vapaata, joka on otettu hyvin vastaan.

Meillä on suomalaisena yhteiskuntana isoja kysymyksiä, joita meidän tulee ratkaista lähivuosina. Näitä ovat esimerkiksi PISA-tulosten heikkeneminen, kevytyrittäjyys ja uudet työnteon muodot, nuorten mielenterveyshaasteet ja nuorten tippuminen koulutus- sekä työelämäpolkujen ulkopuolelle, ikääntyvä kantasuomalainen väestö ja lisääntyvä työperäinen maahanmuutto sekä tekoälyn luomat uhat ja mahdollisuudet. Nopeasti listattuna tämä kaikki saattaa jopa lamaannuttaa tai tuntua ylitsepääsemättömältä. Itse uskon kuitenkin, että yhdessä tekemällä ja avoimesti kommunikoimalla, meidän on mahdollista rakentaa merkityksellisempää työelämää kilpailukykyä unohtamatta.

Työelämämme on merkittävien muutoksien edessä, mutta esimerkeistämme on toivottavasti mahdollista löytää työkaluja myös tulevaisuuden varalle. Tällä hetkellä panostamme yrityksessämme paljon yhteisöjen rakentamiseen ja haluamme olla organisaationa yhteisöjen yhteisö. Haluamme tarjota jokaiselle henkilöstömme jäsenelle tartuntapintaa yritykseemme. Monimuotoisuus on lisääntymässä työelämässämme merkittävästi ja näen sen meille merkittävänä tulevaisuuden kilpailukyvyn ajurina. Meillä on sekä uusia nuoria että vanhempia konkareita, yrityksessämme puhutaan kymmentä eri kieltä äidinkielenä ja koulutustaustamme vaihtelevat peruskoulusta tohtorin papereihin. Jos me pystymme motivoimaan ja inspiroimaan näin monipuolisen joukon ihmisiä katsomaan samaa haastetta eri näkökulmista, olemme kilpailukyvyn luomisen ytimessä.

Kemianteollisuudessa meillä on jo paljon sisäänrakennettua monimuotoisuutta, mutta pystymme vielä vahvistamaan tätä tulevina vuosina. Vahvalla yrityskulttuurilla voimme puolestaan taittaa markkinoiden aallokkoa ja kasvattaa sekä veto- että pitovoimaamme. Jos vahvistamme, ja pidämme huolen näistä kahdesta tukipilarista, uskon, että meillä on mahdollisuus päästä kestävän kasvun tavoitteisiimme, vaikka maailma heittäisi vähän lisää kapuloita rattaisiin. Joskus muutostahti saattaa lamaannuttaa, mutta tekemällä ihan selväjärkisiä perusasioita hieman uudella otteella, voimme yhdessä luoda parempaa tulevaisuuden työelämää.

Tuomas Saikkonen
toimitusjohtaja
VILPE Oy