Hyppää sisältöön

Vientiteollisuuden raportti kokoaa paikallisen sopimisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia

Kansainvälisten markkinoiden nopeat liikkeet luovat tarpeita yrityskohtaisille ratkaisuille. Paikallinen sopiminen on keskeinen tekijä, jolla Suomen vientiteollisuudessa voidaan vastata yritysten haasteisiin. Vientiteollisuuden Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat tuottaneet raportin paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja käytännöistä.

Raportti Paikallisen sopimisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia kuvaa yrityksissä toteutettuja palkitsemis- ja työaikajärjestelmien mahdollisuuksia ja onnistumisia kemianteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa. Näin voidaan tarkastella monipuolisesti paikallisen sopimisen vaikutuksia sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta. Raportissa on kommenttipuheenvuoro ETLA:n tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professorilta Antti Kauhaselta.

Raportissa  kuvataan kemianteollisuudessa paikallisesti sovittavia asioita, kuten työaikapankkia, 12 tunnin työvuoroja, kymppituntista, korvaavan työn käytäntöjä ja työn vähentämistä. Yksittäistä tyyppiratkaisua ei ole, sillä kemianteollisuuden yritykset ovat hyvin heterogeenisiä toimialojen välillä ja niiden sisällä.

Positiivista on, että lähtökohdat sopimiseen ovat kemianteollisuudessa hyvät, kuten toisesta tuoreesta selvityksestä Paikallinen sopiminen vientiteollisuudessa 2021 selviää. Työnantajien ja työntekijöiden osalta paikallinen sopiminen on pitkäjänteistä yhteistyötä, luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa toimintaa.

– Kemianteollisuudessa on vahva perinne ja käytännöt paikallisesta sopimisesta. Vuosi 2021 onkin nimetty paikallisen sopimisen vuodeksi kemianteollisuudessa. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteinen tavoite on auttaa kemianteollisuuden yritysten paikallisia osapuolia kehittämään paikallista sopimista muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi ja ylläpitämään sopimisen kulttuuria. Teemme hyvää ja avointa yhteistyötä neuvottelukumppaniemme kanssa. On olennaista, että myös liittotasolla on positiviinen suhtautuminen sopimiseen. Positiivisuus heijastuu näin myös työpaikoille, sanoo Kemianteollisuuden Työelämän johtaja Minna Etu-Seppälä.

– Tuore raportti nostaa esille kiinnostavia esimerkkejä ja mahdollisuuksia, joilla paikallista sopimista edistetään. Toimivia työkaluja on olemassa – kyse on siitä, missä tilanteissa ja miten niitä hyödynnetään. Pakolla ei saada koskaan hyvää aikaan. Parhaimmillaan paikallista sopimista edistetään yhteistyöllä, avoimuudella ja kunnioituksella. Nyt olisi tärkeää tutustua, mitkä paikallisen sopimisen työkalut kuhunkin yritykseen sopivat. Ja jatketaan vahvaa paikallisen sopimisen vuotta.

Sampo Pehkosen blogi: Nousukausi, pula tai pandemia – yrityskohtaisia joustoja tarvitaan