Hyppää sisältöön

Victoria Hinkkanen: Mitä biologit ja biokemistit tekevät kansainvälisessä bioalan firmassa?

Itse 5. vuoden biokemian opiskelijana ja nyt jo jonkin verran yliopistomaailmaa nähneenä olen miettinyt useasti sitä, millaisiin töihin yliopiston ulkopuolelle luonnontieteilijät mahdollisesti sijoittuvat ja mitä he tekevät esimerkiksi kemian ja biokemian alan yrityksissä. Sain hienon mahdollisuuden haastatella erästä luonnontieteilijää, FM Hanna-Mari Raussia, joka työskentelee Turussa PerkinElmerin tuotekehitysosastolla.

PerkinElmer on yhdysvaltalainen monikansallinen yritys, jonka missiona on parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. PerkinElmer on markkinajohtaja vastasyntyneiden ja raskaana olevien naisten diagnostisten seulontajärjestelmien toimittajana. PerkinElmerin Turun toimipaikka on yksi konsernin merkittävimmistä diagnostiikkaliiketoiminnan osaamiskeskuksista. Turussa tehdään mm. tuote- ja ohjelmistokehitystä, laite- ja reagenssivalmistusta sekä markkinointia yli 500 henkilön voimin.

Kuvassa FM Hanna-Mari Raussi

Minkä alan asiantuntija olet, ja miten päädyit työskentelemään PerkinElmerille?

Olen geneetikko ja ehkä pieni poikkeus  tuotekehitysosastolla, jossa useimmat kollegoistani on ovat valmistuneet yliopiston biokemian tai biotekniikan laitoksilta. Jonkin verran täällä on myös analyyttisen ja orgaanisen kemian osaajia. Olen valmistunut Turun yliopiston biologian ja genetiikan laitokselta ja biokemia on ollut sivuaineenani. Todennäkösesti yksi syy miksi olen tänne tuotekehitykseen päätynyt on juuri tuo vähän erinlainen taustani, mikä antaa mahdollisuuden tuoda hieman erilaista näkökulmaa kemian tiimiimme.

Tulin tänne juniorina, eli tein pro gradu-työni täällä firmassa tyypin 1 diabetekseen liittyvistä geenimuutoksista.  Olin aiemmin jo ollut Wallacilla kesätöissä, kun sitten kuulin, että tuotekehityksen piiristä saattaisi löytyä kiinnostava gradutyön aihe. Tuolloin suurin osa firmassa gradua tekevistä oli biokemian laitokselta, mutta koska halusin perinteistä (genetiikalla) soveltavamman aiheen niin rohkeasti kävin kysymässä ja pääsinkin tänne lopputyötä tekemään.

Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan genetiikan ja biokemian opiskelusta?

Kiinnostuin biologiasta koulun 9. luokalla ihmisbiologian kurssilla, jossa käsiteltiin mm. sitä, miten erilaiset ominaisuudet kuten silmien väri tai erilaiset geneettiset sairaudet periytyvät. Kun kerroin kotona, mitä oppitunnilla käsiteltiin, äitini  kertoi mielenkiintoisen tarinan, miten hänen naapurissaan asuvan kuusilapsisen perheen lapsista puolet sokeutui ajan myötä muiden pysyessä terveinä ja tämä johtui perinnöllisestä sairaudesta. Asia jäi minua todella mietityttämään ja kiinnostuin ihmisen biologiasta juuri siltä osin, miten perimä vaikuttaa sairauksien syntyyn solutasolla.

Kävin luonnontieteis-painotteista lukiota ja suoritin myös muutaman ylimääräisen genetiikkaan liittyvän kurssin. Lukion opettajallamme oli käynnissä  yhteistyö Turun yliopiston biologian laitoksen kanssa, ja osa opetuksesta saatiin siksi Turussa. Näin innostuin aloittamaan biologian opinnot Turun yliopistossa. Alunperin olin ajatellut ryhtyä biologian opettajaksi. Huomasin kuitenkin pian, ettei ekologinen puoli (lajintuntemus yms.) minua yhtä vahvasti kiinnostanut, vaan halusin tietää enemmän solubiologiasta, biokemiasta ja genetiikasta.  Eniten minua kiinnosti ihmisen genetiikka, ja biokemia oli siihen sopiva sivuaine.  Yliopistossa minua alkoi yhä enemmän kiinnostaa soveltava tiede, kuten se,  miten lääkeaineet vaikuttavat eri sairauksissa tai miten DNA-tason muutoksia voidaan havainnoida erilaisilla testeillä. Sitä tietä päädyin tänne yritysmaailmaan.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Olen työskennellyt tuotekehityksen parissa jo useita vuosia. Perinteisesti tuotekehityskemistillä on meneillään esimerkiksi jonkin diagnostisen menetelmän osakokonaisuuden kehittäminen, esimerkiksi liuoskomponenttien karakterisointi ja valmistus, minkä jälkeen näiden komponenttien valmistus viedään tuotantoon yhdessä tuotannon asiantuntijoiden kanssa. Testin komponentit on saatava tasalaatuisiksi ja testi toimintavarmaksi tuotantoprosessia varten ja testin pitää tietysti toimia käyttötarkoituksessaan.

Viime aikoina olen toiminut projektissamme nk. technical  leadin roolissa, jossa sen sijaan, että vastaisin edellä kuvatusta osakokonaisuudesta, vastaan näiden osakokonaisuuksien kokonaistilanteesta. Eli projektissa kanssani työskentelee esimerkiksi kemistejä, jotka kehittävät uuden testin kemian osuutta. Lisäksi, koska kaikki tuotteemme ovat nk. systeemituotteita, eli niissä on taustalla myös mm. mittauslaite ja ohjelmisto, niin tiimissäni on siten myös ohjelmisto- ja laiteosaajia, ja kaikki huolehtivat omista osa-alueistaan. Technical lead on mukana näissä kaikissa eli työssäni keskeisessä roolissa on  näiden osakokonaisuuksien koordinointi. Yhdessä kunkin kokonaisuuden asiantuntijan kanssa laaditaan esimerkiksi testisuunnitelmia ja  raportteja, ja varmistetaan kehitteillä olevan testin suorituskyky ja tuotettavuus. Olen nyt ollut noin kahdeksan kuukautta tässä tech leadin roolissa. Minusta on todella mielenkiintoista tehdä tätä työtä vähän eri suunnasta ja laajemmasta näkökulmasta kuin aiemmin.

Meillä työtehtävät vaihtuvat projektien mukaan ja näin olen itsekin tutustunut useisiin eri osa-alueisiin. Oma paras osaamiseni on DNA-testeissä ja diagnostiikassa.

Minkä tyyppisiä projekteja  on menossa tällä hetkellä?

Meneillään on useiden  immunologisten testien kehitysprojekteja, sekä massaspektrometriaan pohjautuvien testien kehittämistä,  ja tietysti DNA määrityksiin perustuvien testien kehitysprojekteja. Osa tuotteistamme on suunniteltu erityisesti vastasyntyneiden seulontaan ja osa odottavien äitien ja sikiön terveyden tutkimiseen. Itse olen ollut mukana pääasiassa tässä vastasyntyneiden seulontamenetelmien kehityksessä. 

Millainen PerkinElmer on työnantajana?

En olisi tänne jäänyt, jos en olisi viihtynyt. Graduni tein siis vuonna 2002-2003, ja vuodesta 2004 olen ollut täällä yhtäjaksoisesti tähän päivään, siinä on kertynyt jo monta vuotta. Minulla on aina ollut tosi mukava työporukka, jonka kanssa ollaan pidetty yhtä. Haastavissakin tilanteissa hyvät työkaverit ovat saaneet jaksamaan. Toinen hieno asia on työn  ja firman tuoma kansainvälisyys,  ja kollegoita on useita mm. Pohjois-Amerikassa sekä muualla Euroopassa. Suuressa kansainvälisessä firmassa on kuitenkin usein haasteena päätöksenteon hitaus, eli joskus voi joutua odottamaan asioiden etenemistä.

Millaisia jatkosuunnitelmia sinulla on?

Viihdyn nykyisessä työtehtävässäni tosi hyvin. Koen, että minulla on kaksi asiakasryhmää, toinen on sairaalamaailmassa, eli vastasyntyneet ja odottavat äidit ja heistä huolehtivat asiantuntijat, ja toinen on  täällä meillä tuotannossa . Ajattelen, että tässä tech leadin roolissa on hyvä tehdä työtä, sillä voin vaikuttaa siihen, että meidän tuotteemme ovat mahdollisimman hyvin valmistettuja ja järkevästi tuotettuja, ja että työ tuotannossa sujuisi luontevasti ja tietysti myös että lopputuote on laadukas. Näin pystyn vaikuttamaan siihen, että asiakkaat maailmalla saavat juuri sellaisen tuotteen kuin toivovat. Tulevaisuudessa haluaisin vielä syvällisemmin perehtyä laite- ja ohjelmisto puoleen, jotta pystyisimme yhdessä kehittämään vielä entistä laadukkaampia tuotteita. 

Victoria Hinkkanen

Opiskelen viidettä vuotta biokemiaa Turun Yliopistossa. Olen erityisen kiinnostunut immunologiasta ja virologiasta, ja toiveenani on päästä joskus työskentelemään lääkeyhtiössä.