Hyppää sisältöön

Julia Tofferi: Päivä Nesteen Porvoon jalostamolla

Aloitin viime syyskuussa opinnot Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa. Marraskuussa aloitin myös vapaaehtoisena Kemianteollisuuden nuorisopaneelissa, josta kuulin Nestori Lautanalan vetämän Fuksikampanjan myötä. Yhtenä nuorisopaneelin tavoitteena on tuoda kemian alan opiskelu- ja uramahdollisuuksia tunnetummaksi ja sen myötä pääsin tutustumaan päiväksi Nesteen Porvoon jalostamon toimintaan.

Päiväni alkoi autokierroksella Kilpilahden teollisuusalueen ympäri. Porvoon jalostamo koostuu neljästä tuotantolinjasta, jotka tuottavat öljytuotteita liikenteen, teollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin. Porvoossa on kaksi NEXBTL yksikköä, jossa tuotetaan korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuvaa dieseliä tuotetaan vuodessa yhteensä 400 000 tonnia kahdessa yksikössä. Raaka-aineet sekä valmiit tuotteet varastoidaan säiliöalueelle; maan päällä säiliöitä on 126 ja maanalaisia 24. Maanalaiset säiliöt sijaitsevat pohjavesien alapuolella, joten pohjavedet pysyvät puhtaina. Raaka-aineita sekä valmiita tuotteita siirretään laajoja putkistoja pitkin oikeaan kohteeseen Kilpilahden alueella sekä jalostamolla.

Päivän aikana pääsin tutustumaan myös simulaattoriin, jota käytetään operaattorien koulutuksessa. Simulaattorilla voidaan simuloida useita eri yksiköitä Porvoon tuotantolinjoilta. Yksittäisten pienten ilmiöiden kouluttaminen on haastavaa, joten niiden kouluttamiseen on luotu pelejä. Simulaattorilla ja peleillä koulutetaan työntekijöitä oikean elämän häiriötilanteisiin turvallisissa olosuhteissa hauskalla ja nykyaikaisella tavalla. Porvoon jalostamon simulaattorit ja pelit on kehitetty Neste Engineering Solutions:n NAPCON-yksikön ja Nesteen yhteistyössä.

Päivän päätteeksi pääsin vielä vierailemaan tuotantolinjojen ohjaamossa ja keskustelemaan jalostamon toiminnasta työntekijöiden kanssa sekä osallistumaan operaattorien koulutuksen suunnittelukokoukseen. Operaattorien koulutuksessa vahvasti läsnä ovat ympäristöasiat sekä turvallisuus ja ilmiöiden ymmärtäminen ulkoa opettelun sijaan.

Opin paljon uusia asioita Porvoon jalostamosta sekä Kilpilahden alueesta vierailun aikana. Alueella sijaitsee Suomen suurin tehdaspalokunta, joka on valmiudessa vuorokauden ympäri. Teollisuusalueen kiertotaloutta lisää muun muassa se, että Nesteen tuotantolinjoilta syntyviä sivuvirtoja käytetään syöttöaineina muilla Kilpilahden alueella sijaitsevilla tehtailla. Suurin yllätys kuitenkin oli se, että jätevedessä on öljypäästöjä vain noin kymmenesosa ympäristöluvan sallimasta määrästä ja määrä tulee pienenemään, kun jätevedenkäsittelylaitoksen parannusprojekti saadaan päätökseen. Päivä jalostamolla oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja kiitos Nesteen henkilökunnalle sen mahdollistamisesta.

Jalostamon sekä NAPCONin on kesätyöntekijähaku käynnissä 17. helmikuuta saakka ja toiveena olisi saada mahdollisimman paljon hyviä hakijoita!

Julia Tofferi

Kemianteollisuuden nuorisopanelisti
Kemiantekniikan ylioppilas