Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelman tulokset 2021 – ilmastotavoitteet ja kiertotalous etenivät, turvallisuustyössä kehittämistä

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2021 tulokset on julkaistu. Suomessa tasan 30 vuotta sitten aloitetun Responsible Care -ohjelman avulla kehitetään kemianteollisuuden vastuullisuustyötä ja sen osana olevan Hiilineutraali kemia -tavoitteen saavuttamista. Vuoden 2021 tuloksissa näkyy ilmastotavoitteiden eteneminen. Yli puolet Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä on asettanut ilmastotavoitteen. Uusiutuvan sähkön käyttö kasvoi reilusti ja kierrätettyjen ja uusiutuvien materiaalien käyttö jatkoi kasvuaan. Toisaalta vuoden aikana otettiin takapakkia työturvallisuudessa.

– Pidän merkittävänä, että jo yli puolet Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneista yrityksistä on asettanut ilmastotavoitteen, mikä näkyy myös uusiutuvan sähkön käytön kasvussa 28 %:sta 41 %:iin.  Ilmastotavoite sisältää monenlaisia toimenpiteitä, ja nyt selvitämme toimialan vaikutuksia biodiversiteettiin. Responsible Care -ohjelman vahvuus on, että se ei koskaan tule valmiiksi, vaan on todellakin jatkuvan parantamisen työkalu, sanoo Responsible Care -ohjelmasta vastaava vastuullisuuden asiantuntija Johanna Pentjärvi Kemianteollisuus ry:stä.

Päästöjä vähennetään pitkäjänteisesti
Kemianteollisuudessa työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi tehdään kehittämällä prosesseja ja siirtymällä mahdollisimman vähäpäästöisen energian käyttöön. Alan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä kemianteollisuuden osuus on noin 5 %. Töitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteisesti, ja vuodesta 1999 kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 28 %. Vuonna 2021 suorat kasvihuonekaasupäästöt (ns. scope 1 ja scope 2) olivat 4,7 miljoonaa tonnia CO2e.

Kiertotaloudessa hyvää kehitystä
Kemia mahdollistaa kiertotalouden ja biotalouden. Jätteiden hyötykäyttö raaka-aineena toisissa prosesseissa ja energiahyötykäyttö ovat viime vuosina kasvaneet. Loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut merkittävästi. Vuonna 2021 53 % Responsible Care -ohjelman yrityksistä kertoi käyttävänsä kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan. Noin 7 % tuotannosta poistuvista materiaalivirroista oli ulkoisia sivuvirtoja ja jätteitä.


Turvallisuudessa sekä hyvää että huolestuttavaa kehitystä
Kemianteollisuuden tapaturmataajuus on huomattavasti pienempi kuin Suomessa teollisuudessa keskimäärin.* Vuodesta 1988 tapaturmat alalla ovat vähentyneet 91 %. Aktiivisesta turvallisuusajattelusta kertoo myös jatkuvasti kasvava turvallisuushavaintojen määrä. Mutta: vuoden 2021 tulokset ovat herätys turvallisuuskulttuurin jatkuvaan kehittämiseen. Responsible Care -ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapaturmataajuus nousi tasolta 3 tasolle 4,5  (vähintään kolmen päivän poissaolo, eli LTI3). Vastaavasti vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTI1) nousi tasolta 4,7 tasolle 5,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.  

– Tästä kehityksestä on syytä olla huolissaan. Kemianteollisuudessa turvallisuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, ja vuosikymmenten aikana ala on harpannut tässä merkittävästi hyvään suuntaan. Nyt on syytä paneutua syvemmälle ja löydettävä keinoja kääntää tapaturmataajuus jälleen laskuun. Jokainen tapaturma on liikaa. Kuitenkin, 46 %:ssa yrityksistä ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa omalle henkilöstölle, kertoo turvallisuudesta vastaava vastuullisuuden asiantuntija Harri Järvelin Kemianteollisuus ry:stä.

– Responsible Care -ohjelman tuoreista tuloksista jää ristiriitainen olo. Ohjelmassa vietetään 30-vuotisjuhlavuotta, ja se on selkeä menestystarina konkreettisine tuloksineen. Esimerkiksi päästöissä olemme aivan toisella tasolla kuin vuonna 1992. Ohjelmaan on otettu vuosien varrella lukuisia esimerkiksi työhyvinvointia sekä kierto- ja biotaloutta mittaavia indikaattoreita. Työturvallisuudessa viime vuosi osoitti, että turvallisuus työpaikoilla kohenee vain jatkuvasti kehittämällä. Tehtävää ja opittavaa riittää, ja Responsible Care on siihen juuri oikea yhteisö, summaa Johanna Pentjärvi.

*) Yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli keskimäärin Suomessa 26,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.  Lähde: TVK
https://www.tvk.fi/uutiset-ja-blogit/uutiset/2022/tyotapaturmien-lukumaara-ja-taajuus-nousivat-viime-vuonna-ennakoidusti/

Responsible Care -tulokset verkossa:
www.responsiblecare.fi

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2021 (suluissa vuoden 2020 vertailuluku):
Kasvihuonekaasupäästöt 222 gCO2e/tuotantokg (226)
Energiankulutus 0,95 TWh/milj. tonnia (0,94)
Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta 22,0 % (12,4)
Sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 88 % (76)
Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 4,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (3,0)
Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 5,8 tapatumaa milj. työtuntia kohden (4,7)
Turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset keskimäärin 2,6 kpl/henkilö (2,3)

Lisätietoja

Johanna Pentjärvi
Asiantuntija, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry
+358 40 570 3920, johanna.pentjarvi@kemianteollisuus.fi

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä vuodesta 1992. Mukana ohjelmassa on noin 100 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.