Hyppää sisältöön

Tuomas Tikka: Vety on hiilineutraaliuden luottopakki, miten siitä saadaan viennin tukijalka?

Suomen vetyklusteri julkaisi tänään valmistelemansa raportin, jonka visiona on tavoitella vetytaloudesta Suomelle uutta viennin tukijalkaa vuoteen 2030 mennessä. Mistä tässä kaikessa on kysymys? Ja mistä koko tämä keskustelu juontaa juurensa?

Keskustelun juuret ovat EU:n ja Suomen ilmastotavoitteissa. Elinkeinoelämä, tutkijat ja päättäjät ovat jo pitkään etsineet ratkaisuja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja vety on tunnistettu yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi. Myös kemianteollisuus on selvittänyt, miten hiilineutraalisuus voitaisiin saavuttaa kemian alalla Suomessa.

Kemianteollisuuden selvitysten perusteella hiilineutraalius saavutetaan vähentämällä prosessiperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1), energian käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä (scope 2) sekä materiaalien päästökomponentteja (scope 3) käyttämällä uudenlaisia raaka-aineita. Vety tuo ratkaisuja kaikille näille tasoille. Vedyn käyttökohteet ovat monipuolisia ja sillä voidaan korvata laajalti erilaisia öljypohjaisia vaihtoehtoja esimerkiksi energiankäytössä, energian varastoinnissa sekä erilaisten tuotteiden, kuten vähähiilisten polttoaineiden ja materiaalien, raaka-aineena. Vety on myös merkittävä sektorikytkennän mahdollistaja. Vedyllä vaikuttaisi olevan hyvin keskeinen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kemianteollisuus on Suomen suurin vedyn valmistaja ja käyttäjä: kemianteollisuus käyttää ja valmistaa Suomessa jo tänä päivänä yli 120 tuhatta tonnia vetyä vuodessa. Ja tarve vain kasvaa. Jotta tavoite hiilineutraaliudesta toteutuu, kemianteollisuuden vedyn tarve yli kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä ja lähes nelinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä.

Jotta vedystä saadaan uusi vientivaltti, tarvitaan ennustettavaa sääntelyä, sujuvia luvitusprosesseja ja rahoitusta sekä innovaatioihin, tutkimukseen, kehitykseen että osaamiseen. Lisäksi Suomessa tulee olla tarjolla hinnaltaan kilpailukykyistä ja vähäpäästöistä sähköä. Lainsäädännön tulee mahdollistaa, ei estää. Tarvitsemme kaikki päästöttömät ja vähäpäästöiset vedyn tuotantotavat.

Vetyklusterin julkaisu sisältää tärkeitä havaintoja ja viisaita askelia kohti vetytaloutta, jotka tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Euroopassa on jo käynnissä massiivisia vetytalouden tukiohjelmia. Suomen on tärkeä pysyä kehityksessä mukana, hyödyntää vetytalouden mahdollisuudet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi Suomessa ja hakea osansa kasvavasta markkinasta ulkomailla.

Lisätietoja

Vetyklusterin verkkosivut

Uutinen: Suomen vetyklusteri haluaa vedystä viennin tukijalan