Hyppää sisältöön

Sampo Pehkonen: Nousukausi, pula tai pandemia – yrityskohtaisia joustoja tarvitaan

Nousukaudella, raaka-ainepulalla ja koronapandemialla on ainakin yksi yhdistävä tekijä. Niiden vaikutukset ovat yrityskohtaisia. Raaka-aineiden ja välituotteiden saatavuus aiheuttaa tällä hetkellä osalle Kemianteollisuuden ry:n jäsenyrityksistä ongelmia, mutta ei kaikille. Nousukauden koittaessa ei ole lainkaan varmaa, että kaikki pääsevät mukaan.

Poikkeustilanteissa nopeat yritystason reagointimahdollisuudet ovat kullanarvoisia. Ja on maailmantilanne mikä tahansa, vientiyritysten tilauskäyrät eivät kulje samaan suuntaan.

Suomen vientiliitot Kemianteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry pitävät paikallista sopimista olennaisena osana nykypäivän yritystoimintaa. Tänään julkaistu vientiliittojen yhteisraportti esittelee paikallisen sopimisen konkreettisia toimintatapoja ja mahdollisuuksia.

Raportin keskiössä ovat työaikaan liittyvät ratkaisut. Raportissa selvitetään esimerkiksi työaikapankkien ja 10-tunnin työvuorojen hyötyjä. Näillä järjestelyillä voidaan vastata tilauskannan vaihtelun aiheuttamiin piikkeihin ja alhoihin työkuormassa. Kun töitä on enemmän, niitä tehdään, ja hiljaisempina aikoina kertyneitä tunteja pidetään pois. Näin päästään irti ylityö- ja lomautussykleistä ja pidetään palkanmaksu tasaisena.  

Kemianteollisuus ry kuvaa lisäksi raportissa tapoja vähentää hallinnollista työtä sekä korvaavan työn käytänteitä. Korvaavassa työssä jalkansa loukannut työntekijä voidaan sijoittaa esimerkiksi koulutus- tai perehdytystehtäviin omalle tai rinnakkaiselle osastolle. Työntekijälle hyöty on pidempien sairaspoissaolojen kohdalla konkreettinen, sillä korvaavia töitä tekevä ei tipahda Kelan päivärahoille.

Keskeistä onkin, että paikallisista sopimuksista hyötyvät molemmat osapuolet. Sopimuksista halutaan yrityksille notkeaa ja kilpailukykyä tukevaa toimintaa, työntekijöille työaikavaihtoehtoja sekä ansiotasoa turvaavia ja tasoittavia ratkaisuja.

Lähtökohdat paikalliselle sopimiselle ovat erinomaiset, kuten tuore selvitys ”Paikallinen sopiminen vientiteollisuudessa 2021” osoittaa. Esimerkiksi noin 80 prosenttia niistä Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksistä, joissa on luottamusmies, keskustelee säännöllisesti luottamusmiehen kanssa.

Vuosi 2021 on kemian toimialalla paikallisen sopimisen teemavuosi. Haluamme kannustaa kaikkia toimialamme jäsenyrityksiä ja neuvotteluosapuolia tutustumaan rohkeasti paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin ja räätälöimään niitä kunkin työpaikan tarpeisiin.

Uutinen 5.5.2021: Vientiteollisuuden raportti kokoaa paikallisen sopimisen käytäntöjä ja mahdollisuuksia.

Sampo Pehkonen

Johtava asiantuntija, tilastot ja talous