Hyppää sisältöön

Sami Nikander: SPiCE3 -energiatehokkuusprojekti ottaa uuden vaihteen

Eurooppalainen kemianteollisuuden järjestö Cefic tukee kemianteollisuuden yrityksiä energiatehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa. Suomessa kemianteollisuus vie Spice3-hanketta reippaasti eteenpäin.

Cefic on varmistanut jatkorahoituksen hankkeelle, joka tukee eurooppalaisia kemianteollisuuden yrityksiä energiatehokkuuden parantamisessa. Nimellä SPiCE3 (Sectoral Platform in Chemicals for Energy Efficiency Excellence) tunnettu hanke tarjoaa kemianteollisuuden yrityksille monimuotoisia resursseja: työpajoja, mentorointia ja parhaita käytäntöjä.

Eurooppalaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on huomattava potentiaali energiatehokkuuden parantamisessa. Haasteina ovat monesti henkilöresurssien vähyys sekä vähäinen tuntemus käytössä olevista energiatehokkuuden työkaluista ja osaamisesta.  SPiCE3 jatkaa aloittamaansa työtä näiden esteiden poistamisessa, auttaen yrityksiä löytämään konkreettisia toimia oman energiatehokkuutensa parantamiseen.

 Tähän mennessä SPiCE3-hankkeessa on vuosina 2013-2015 toteutettu paljon:

  • 63 PK-yritysten on-site -koulutusta
  • 48 työpajaa eri maissa, tavoittaen yli 650 osallistujaa
  • 3 EU:n laajuista tilaisuutta, joissa on nostettu esille yritysten tietoisuutta energiatehokkuudesta ja jaettu parhaita käytäntöjä
  • www.spice3.eu, yhden pysäkin energiatehokkuuden verkkoportaali, josta löytää tietoa, resursseja, parhaita käytäntöjä ja opastusta mm. rahoituksen hakemiseen. Lisäksi käytössä ovat ajankohtaiset uutiskirjeet.

Ceficin jatkorahoitus hankkeelle konsolidoi koko toimialan sitoutumisen energiatehokkuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseen. Energiaintensiivisenä toimialana kemianteollisuus vastaa noin 12 % koko EU:n energiatarpeesta ja kolmasosasta koko EU:n teollisesta energiankulutuksesta. Energiakustannusten osuus voi olla jopa 25 % yksittäisen kemianteollisuuden PK-yrityksen kustannuksista. Energiatehokkuuden parantaminen on siis tärkeä kilpailukykytekijä, joka auttaa myös EU:n ilmastositoumusten täyttämisessä.

Suomessa kemianteollisuus on edelläkävijä energiatehokkuuden edistämisessä. Omaehtoinen energiatehokkuuden edistäminen on kiinteä osa toimialan omaehtoista Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa. Energiatehokkuuden eteen työtä tulee tehdä joka päivä. Viemme hanketta reippaasti eteenpäin.

Sami Nikander

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Kemianteollisuus ry:ssä vastuualueinaan kestävä kehitys, resurssitehokkuus sekä energia- ja ilmastoasiat.