Hyppää sisältöön

Sami Nikander: Hiilineutraaliuden edelläkävijä sai lisää eväitä hallituksen linjauksista

Suomen hallitus kertoi eilen 3.2.2020 tiekartastaan kohti hiilineutraalia Suomea. Linjausten joukossa oli useita kemianteollisuuden omaa hiilineutraaliustyötä tukevia yksityiskohtia.

Keskeisimpinä olivat teollisuuden sähköveron lasku EU-minimiin vuodesta 2021 lähtien, kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ottaminen teollisuuden veroluokkaan ja ilmastorahaston perustaminen. Tiellä kohti hiilineutraaliutta tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen ja energiatehokkuuden kehittämiseksi. On myös tärkeää, että valtioneuvoston koulutuspoliittiseen selontekoon eduskunnalle ja TKI-tiekarttaan sisällytetään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimuksen ja osaamisen tason nostoon, jatkuvaan oppimiseen, tiedekasvatukseen liittyen sekä tutkimuksen, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toimenpiteitä.

Kaikki yllämainitut tukevat hyvin niitä toimintaympäristölle esitettyjä toiveita, jotka tulivat esiin esitellessämme oman hiilineutraaliusselvityksenne ensi vaiheen tuloksia.  Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, kiitos.

Paljon jäi toki vielä valmisteluun. Eilen ilmoitettu työ energiaverotuksen tiekartan laatimiseksi on mielestäni yksi sellaisista asioista, jossa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, selvitystä ja valmistelua. Siinä olemme mielellämme mukana. 

Sami Nikander

Johtava, Vastuullisuus