Hyppää sisältöön

Sai Li ja Anna-Liina Lehtimäki: Kesän ja alkavan ”tupsuvuoden” kuulumisia Anna-Liinalta eli Altsulta ja Sailta

Kesä tuli ja meni vauhdikkaasti, toisen vuoden eli tupsuvuoden opinnot ovat olleet käynnissä jo neljättä viikkoa.

Kurssit vaikuttavat fuksivuoden kursseihin verrattuna hieman haastavammilta, mutta me molemmat olemme kesätöiden jälkeen havainneet kurssien yhteyden tulevaan työuraan. Kevätlukukauden aikana lasketut prosessien taselaskut sekä kemiallisten reaktioiden opettelu ovat osoittautuneet hyödyllisiksi.

Tupsuvuoteemme kuuluu koulun lisäksi myös uusien opiskelijoiden perehdyttämistä opiskelijakulttuuriin ja yliopistomaailmaan. Sai toimii ISO henkilönä prosessiteekkarifukseille ja Altsu sen sijaan kansainvälisenä tutorina vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille eri puolilta maailmaa. Tutorointi on osoittautunut miellyttäväksi puuhaksi, jossa voi olla avuksi muille ihmisille. Samaan aikaan voi muistella hetkiä, jolloin oli itse tietämättömänä ja eksyksissä uutena opiskelijana. Myös uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen on hyvin palkitsevaa.

Korkeakoulumme painottaa kesätöiden tekemisen olevan omalla alalla hyvin tärkeää sekä ammatillisen osaamisen että työelämätaitojen kehittämisen vuoksi. Onneksemme molemmat saimme koulutusohjelmaamme vastaavan kesätyön ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Sai työskenteli kesän Kemiran R&D Centerillä Suomenojalla Fibre and Wet-end tiimissä. Altsu pääsi taas Metsä Fibren sellutehtaalle Raumalle, osastonaan kuivaamo sekä siihen kuuluva selluvarasto. Työt erosivat toisistaan merkittävästi siinä mielessä, että Sai työskenteli laboratoriomittakaavassa olevien laitteiden parissa ja Altsu taas suurien ja raskaiden tuotantolaitoksen koneiden kanssa. Vapaa-ajalla kokemuksia jaettiin mieluusti toiselle, jonka kautta saimme uusia aspekteja alaamme.

Töissä ollessa oli ilahduttavaa ymmärtää jokin yksityiskohta esimerkiksi tehtaan tuotantoprosessien säädöistä sen perusteella mitä on oppinut kemian prosessiteollisuuden kursseilla. Tutkimuslaitoksen työskentelyssä, eri kemikaalien väliset reaktiot ja muodostuvat sidokset sekä niiden ymmärtäminen ovat olleet hyvin keskeisessä roolissa. Työt ovat antaneet uutta motivaatiota ja intoa opiskeluun. Taskuihimme jäivät uutta alan osaamista ja myös suuremman skaalan ymmärrystä. Olemme tutustuneet uusiin ihmisiin, jotka ovat auttaneet ja perehdyttäneet meitä työtehtävissä. Lisäksi enemmän elämää nähneet työkaverit ovat myös taukojen aikana jakaneet reilusti ohjeita ja vinkkejä elämään.

Haluamme rohkaista jokaista hakemaan omaa alaansa vastaavaa kesätyötä, vaikka olisikin ensimmäisen vuoden opiskelija. Omista kokemuksistamme voimme kertoa, että oma kiinnostus alaa kohtaan ja sinnikäs yrittäminen positiivisella asenteella palkitaan. Vanhempien opiskelijoiden ohjeita ja kokemuksia voisi yrittää kuunnella ja muistaa. Kannattaa myös ottaa yhteyttä yrityksiin henkilökohtaisesti ja osoittaa kiinnostuksena sekä kertoa itsestään lisää.

Meillä on ollut työntäyteinen ja opettavainen kesä takana. Kouluun palaaminen ja opiskeluvaihteen päälle laittaminen tuntuu välillä vaikealta, mutta yhtenä positiivisena asiana on omien kavereiden näkeminen ja harrastusten pariin palaaminen. Lisäksi kurssit sivuavat monesti kesällä oppimiamme asioita ja näin pääsemme syventämään omaa osaamistamme.

Sai Li ja Anna-Liina Lehtimäki

Olemme Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun toisen vuoden opiskelijoita.