Hyppää sisältöön

Saara Laamanen: Puheenjohtajan pesti

Jokaisessa korkeakoulussa on opiskelija-ainejärjestöjä. Teknillisten yliopistojen opiskelijajärjestöjä kutsutaan killoiksi ja olen itse ollut aktiivisesti mukana oman kiltamme toiminnassa fuksivuodesta lähtien.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa jokaisella koulutusohjelmalla on oma kiltansa, kemiantekniikan opiskelijoilla KeTeK ry. Kiltoihin liittyvät pääasiassa kaikki kyseisessä koulutusohjelmassa aloittaneet uudet opiskelijat. Kiltojen tarkoitus on järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölleen sekä koko kampuksen opiskelijoille. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi ekskursiot (yritysvierailuja eri paikkakunnille), sitsit (akateemiset pöytäjuhlat, joissa lauletaan ja syödään), vuosijuhlat (kiltojen syntymäpäiväjuhlat), saunaillat, urheilutapahtumat ja erilaiset teemabileet. Lisäksi killat ajavat jäsenistönsä etuja koulutuksen suunnitellussa, pitävät yhteyttä eri järjestöihin ja yrityksiin ja kertovat opiskelijoiden mielipiteitä eteenpäin. Kiltojen etuihin kuuluvat esimerkiksi opiskelijaelämää leimaavat haalarit sekä kiltahuoneet yliopistolla, jotka toimivat opiskelijoiden olohuoneina.

 

Kuva: Miika Tiainen

Kiltoja pyörittävät hallitukset, joiden tehtävänä on järjestää ja hoitaa kaikki edellä mainittu. Meidän killassamme hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä, joilla on omat vastuualueensa. Olen toiminut hallituksessa ensimmäisenä vuotena isäntänä (ja osittain samaan aikaan myös fuksivastaavana), toisena vuotena tiedottajana ja varapuheenjohtajana ja nyt kolmantena vuotena puheenjohtajana. Ensimmäisenä vuotena hallituksessa vastuut liittyvät lähinnä tapahtumien järjestämiseen, mutta nyt tehtävänäni on vastata loppukädessä kaikesta killan toiminnasta ja edustaa kiltaa useille eri tahoille. Tämän vuoden huippuna on ehdottomasti marraskuussa järjestettävät killan 40-vuotis vuosijuhlat!

Killan aktiivina toimiminen on tehnyt opiskeluajastani erittäin hauskaa, mutta samalla se on opettanut paljon. Voin ehdottomasti suositella kaikille kiltatoimintaa, sen myötä tutustuu paljon uusiin ihmisiin ja on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ympärillä tapahtuviin asioihin! Ennen yliopistoon tuloa en ollut kiinnostunut tällaisesta toiminnasta ja nyt siitä on tullut ikään kuin harrastus. Muita harrastusmahdollisuuksia meidän yliopistosta löytyy eri kerhojen kautta: on näytelmä-, ratsastus-, valokuvaus- ja retkeilykerhoja sekä erilaisia urheilujoukkueita ja kuoroja. Opiskeluiden ohella ehtii hyvin myös harrastaa!

 

Ps. Muistakaa rohkeasti snäppäillä meille! Nuori_kemia

Saara Laamanen

Olen Katalyytit-blogisti Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Aloitin tänä syksynä DI-vaiheen opinnot kemiantekniikassa. Tulevaisuuden tavoitteenani on työskennellä tuotekehityksen parissa.