Hyppää sisältöön

Saara Laamanen: Mitä yliopistossa opiskeleminen oikeasti on?

Opiskelijaelämään kuuluu totta kai paljon muutakin kuin koulunkäyntiä, mutta ajattelin seuraavaksi kertoa itse opiskelusta vähäsen. Olen nyt itse opiskellut kohta kolme vuotta, joten keskityn näihin ensimmäisiin vuosiin!

Opintoihin sisältyy pakolliset yleisopinnot, pää- ja sivuaineopinnot sekä valinnaiset opinnot. Ensimmäinen vuosi koostuu pääasiassa erilaisista yleisopintoihin kuuluvista peruskursseista. Vaikka olisit päässyt lukemaan juuri kemiantekniikkaa, opinto-ohjelmaasi saattaa kuulua peruskursseja esimerkiksi energiatekniikan ja tuotantotalouden puolelta eikä matematiikan tai fysiikan kursseiltakaan voi välttyä. Peruskursseilla (nimensäkin puolesta) kuitenkin aluksi kerrataan lukion asiat tai aloitetaan ihan alusta, eli kaikki pärjäävät kyllä!

Toisena vuotena pääpaino on pää- ja sivuaineopinnoissa. Pääaineopintoihini kuuluvat juuri kemiantekniikan opinnot. Kurssien aihealueista opitaan toisena vuotena  jo syvemmin, sillä kursseilla tehdään vaikeampia harjoituksia ja sovelletumpia laskuja. Olen valinnut tuotantotalouden sivuaineekseni ja minulla on mahdollisuus valita muutama kurssi monipuolistamaan opintojani. Valinnaisia opintoja, kuten kielikursseja, käydään silloin kun ehditään!

Kolmas vuosi koostuu vielä viimeisistä kandivaiheen kursseista sekä kandidaatintyön tekemisestä.  Kandi voi olla kokonaan kirjallinen työ, tai siihen voi kuulua myös kokeellinen osuus. Aiheen saa valita sen perusteella mikä itseä kiinnostaa.

 Kuva: Saara Laamanen

Tavallinen koulupäivä muodostuu parista luennosta, laskuharjoituksista ja ryhmätöiden tekemisestä. Kurssin suorittamiseen voi kuulua kotitehtäviä, laboratoriotöitä ja -raportteja, ryhmätöitä, viikkotenttejä tai tentti, riippuu ihan kurssista. Useilla kursseilla voi myös jo kurssin aikana kerryttää lisäpisteitä tenttiä varten esimerkiksi kotitehtävillä tai lyhyillä viikkotenteillä.

Poimin vielä muutaman esimerkin kursseista, jotka ovat kuuluneet omaan opinto-ohjelmaani:

Yleiset opinnot

Johdatus tekniseen laskentaan

Innovaatio- ja teknologiajohtamisen peruskurssi

Lämmönsiirron perusteet

Pääaineopinnot

Epäorgaaninen kemia

Orgaanisen kemian laboratoriotyöt

Kemiallinen termodynamiikka

Yksikköoperaatioiden mitoitus

Prosessi- ja tehdassuunnittelu

Soveltavan kemian laboratoriotyöt

Sivuaineopinnot (TUTA)

Kustannusjohtamisen peruskurssi

Tuotannon- ja materiaalinohjaus

 

Ps. Täällä Lappeenrannassa opiskelijoiden Wappu alkoi jo viikko sitten! Kannattaa seurata menoa Snapchatissa: nuori_kemia 🙂

Saara Laamanen

Olen Katalyytit-blogisti Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Opiskelen kemiantekniikkaa kolmatta vuotta. Tulevaisuuden tavoitteenani on työskennellä tuotekehityksen parissa.