Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Työvoimapula vai ei?

EK:n tuoreen selvityksen mukaan 70 prosenttia yrityksistä kokee rekrytointivaikeuksia. Työvoimatilanteen kiristyminen näkyy kaikilla päätoimialoilla. Kemianteollisuus ry:n tekemien yrityshaastattelujen mukaan hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskeneet, mutta varsinaisesta työvoimapulasta ei alalla vielä puhuta.

Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksestä ilmenee, että rekrytointivaikeudet koskettavat niin kasvuhakuisia kuin asemansa pitäviä yrityksiä. Kun osaajien saatavuuden ongelmat muodostuvat kasvun pullonkaulaksi, on syytä olla huolissaan sekä yrityksissä että koko valtakunnan näkökulmasta. Toimenpiteet työllisyysasteen nostamiseksi ovat välttämättömiä, jotta alkanut kasvu ei hyydy ennenaikaisesti.

Rekrytoinnin haasteet eivät näyttäydy samanlaisina kaikissa yrityksissä. Kemianteollisuus ry:n tekemien jäsenhaastattelujen mukaan hakijamäärien on havaittu laskeneen ja rekrytointiaikojen pidentyneen. Rekrytointi on vaikeutunut, mutta toistaiseksi kuitenkin avoimet tehtävät on pääosin saatu täytettyä. Toki kemianteollisuudessa on eri tilanteissa olevia yrityksiä. 

Tietyt tehtävät ovat osoittautuneet myös meidän alallamme erityisen vaikeiksi täyttää. Muun muassa sähkö- ja automaatio-osaajien saatavuus on ollut jo pitkään haasteellista. Soveltuvan koulutuksen saaneiden insinöörien rekrytointi näyttää vaikeutuneen erityisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Erityisosaamista vaativiin tutkimustehtäviin haetaan osaajia myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Vaikka kemianteollisuudessa ei vielä puhuta työvoimapulasta, antavat eri toimialoilla koetut rekrytointivaikeudet aihetta huoleen myös meillä. Palvelujen, rakentamisen ja teollisuusalojen hiipuminen työvoimapulan vuoksi ei voi olla heijastumatta myös kemian alalla.

Työllisyysasteen nostamisen ohella osaajapulan torjuminen edellyttää koulutustarjonnan entistäkin parempaa työelämävastaavuutta ja joustavuutta. Näistä tavoitteista ei tule tinkiä millään koulutustasolla.

Ratkaisuja osaajapulaan on etsittävä myös alan sisältä. Toimenpiteet kemianteollisuuden tunnettuuden ja vetovoiman lisäämiseksi ovat entistäkin tärkeämpiä. Tähän tarvitaan sekä liiton että yritysten ponnistuksia.

Riitta Juvonen

Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen