Hyppää sisältöön

Riitta Juvonen: Tunnistetaanko teillä työhyvinvoinnin rakennuspalikat?

Yrityksissä tehdään paljon henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Aina ei kuitenkaan arjessa huomata, mitkä kaikki toimet tukevat hyvinvointia ja työkykyä. Kemian alojen Hyvää huomista -ohjelmassa haluamme nyt nostaa esiin työhyvinvoinnin kokonaisuuden.

Henkilöstön hyvinvointi on monelle yritykselle strateginen tavoite. Vaikka näin ei vielä olisikaan, tuskin millään työpaikalla halutaan ehdoin tahdoin heikentää hyvinvointia. On ymmärretty, että henkilöstöön panostaminen hyödyttää kaikkia.

Hyvää huomista -ohjelman yrityskierroksella on kuitenkin noussut esiin huoli siitä, että henkilöstön hyvinvointia edistävät asiat jäävät monesti arjessa huomaamatta. Muistetaan liikuntasetelit ja TYKY-päivät, mutta työhyvinvoinnin peruselementit eivät välttämättä tule huomatuiksi.

Työhyvinvointia ei voi edistää työstä erillisenä asiana. Se paranee ennen kaikkea työssä, työprosesseja, työyhteisön toimintaa ja vuorovaikutusta kehittämällä. Johtamiskäytännöt ja esimiestyö luovat puitteet toiminnan kehittämiselle. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun koko henkilöstö pääsee osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.

Tukitoimia, kuten työterveyshuoltoa, varhaisen tuen käytäntöjä, riskien arviointia ja ergonomian kehittämistä tarvitaan. Lisäksi on hyvä huomata, että monet lakisääteiset asiat, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat toimivat osaltaan hyvinvoinnin edistäjinä.  

Työhyvinvoinnin edistämisen keinot ansaitsevat tulla huomatuiksi. On tärkeää, että koko organisaatiolla on käsitys työhyvinvoinnin kokonaisuudesta. Yhteinen tilannekuva auttaa ongelmakohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja kehityksen seurannassa. Selkeä ja systemaattinen viestintä on tässäkin asiassa avainasemassa.

Yritysten pyynnöstä tulemme Hyvää huomista -ohjelmassa tänä vuonna luomaan keinoja, joilla näistä asioista voidaan viestiä henkilöstölle. Pysy kuulolla ja kysy lisää ohjelmasta.

 

Kemian alan työmarkkinajärjestöt toteuttavat yhdessä Hyvää huomista -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää työhyvinvointia, kehittää osaamista, pidentää työuria, vähentää sairastavuutta ja lisätä tuottavuutta. Ohjelmassa luodaan toimintamalleja ja työkaluja, jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Lisätietoja www.hyvaahuomista.fi

Riitta Juvonen

Johtava asiantuntija, Työhyvinvointi ja uudistuminen