Hyppää sisältöön

Responsible Caren 2020 tulokset julkaistu – kemianteollisuuden vastuullisuustyö kehittyy pandemiasta huolimatta

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2020 tulokset on julkaistu. Alan pitkäjänteinen vastuullisuustyö tuottaa tulosta. Responsible Care -ohjelman avulla seurataan kemianteollisuuden vastuullisuustyön edistymistä sekä sen osana olevan Hiilineutraali kemia -tavoitteen saavuttamista. Tämä kertoo yrityksien halusta kehittää liiketoimintoja yhä kestävämmiksi ja vähentää päästöjä.

Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet energiankulutuksen pysyessä samalla tasolla edellisvuoteen nähden. Lisäksi kasvava määrä yrityksiä raportoi käyttävänsä uusiutuvaa energiaa. Vuonna 2020 käyttöön otetun uuden mittarin mukaan 96 % prosessipäästöistä, 64 % energiankäytöstä ja 13 % raaka-aineiden käytöstä kuuluu yritysten asettamien päästövähennystavoitteiden piiriin. Kokonaisuudessaan alan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 27 % vuodesta 1999.

Edistystä on tapahtunut myös kiertotalousmittareissa. Yhä useampi yritys käytti tuotannossaan uusiutuvia raaka-aineita. Edellistä vuotta useampi yritys käytti myös kierrätettyjä materiaaleja tai sivuvirtoja. Kaikkiaan tuotannosta poistuvista materiaaleista 3 % oli sivuvirtoja ja jätteitä, joista 88 % hyödynnettiin raaka-ainemateriaalina muualla tai energiana.

– Responsible Care -ohjelman tarjoama konkreettinen ja kehittyvä mittaristo tarjoaa yrityksille selkeän työkalun ja kanavan ilmastovaikutustensa seuraamiselle ja kokonaisvaltaisen vastuullisuuden kehittämiselle. Lisäksi ohjelman tulokset osoittavat alan pitkäjänteisen kehitystyön ja todellisen muutoksen kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta, sanoo Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusasiantuntija Ella Vilén.

Tapaturmien määrä laski entisestään

Myös panostukset turvallisuuden kehittämiseen tuottavat tulosta. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä jatkoi laskuaan vuonna 2020, ja kolmanneksessa yrityksistä ei tapahtunut omalle henkilöstölle eikä urakoitsijoille yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

– Yritysten turvallisuuskulttuurin merkitys on tullut esille pandemian aikaisissa poikkeusoloissa. Työpaikan terveystuvallisuudesta on pystytty huolehtimaan erinomaisesti koko henkilöstön voimin, ja toiminta on pystytty pitämään käynnissä, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Merja Vuori.

– Etätöiden vaikutus näkyy myös tapatumataajuuksien pudotuksessa. Samanaikaisesti lukuisat yritykset ovat ottaneet merkittäviä turvallisuusharppauksia. Toivottavasti sama kehitys jatkuu myös kuluvan vuoden aikana, Vuori jatkaa.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2020 (suluissa vuoden 2019 vertailuluku):

  • Kasvihuonekaasupäästöt 226 gCO2e/tuotantokg (236)
  • Energiankulutus 0,94 TWh/milj. tonnia (0,94)
  • Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta 12,4 % (11,7)
  • Päästövähennystavoitteiden piiriin kuuluu 96 % prosessipäästöistä, 64 % energiankäytöstä ja 13 % raaka-aineiden käytöstä (uusi mittari)
  • Tuotannosta poistuvista materiaaleista 3 % (1) on sivuvirtoja ja jätteitä
  • Sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 88 % (76)
  • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 3,0 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (4,4)
  • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 4,7 tapatumaa milj. työtuntia kohden (6,5)
  • Turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset keskimäärin 2,3 kpl/henkilö

Responsible Care -tulokset verkossa:

www.responsiblecare.fi

Lisätietoja

Ella Vilén
Asiantuntija, Vastuullisuus, Kemianteollisuus ry
+358 50 5412 071, ella.vilen@kemianteollisuus.fi

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä vuodesta 1992. Mukana ohjelmassa on 100 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 30 eri aihealueesta, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.