Hyppää sisältöön

Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2016 tulokset: Kemianteollisuuden työturvallisuudessa hyvää kehitystä

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2016 tulokset osoittavat hyvää kehitystä erityisesti työturvallisuudessa. Vuosi 2017 on kemianteollisuudelle juhlavuosi Responsible Care -ohjelman täyttäessä 25 vuotta. Tavoitteena on jatkuva toiminnan parantaminen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri alueilla. Tässä tavoitteessa onnistuttiin vuonna 2016.

Kemianteollisuus on sitoutunut työtapaturmien jatkuvaan vähentämiseen ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2016 tapaturmataajuus laski omalla henkilöstöllä 12 % ja urakoitsijoilla 13 % vuodesta 2015. Nollatapaturmatavoitteeseen sekä oman että urakoitsijoiden henkilöstön osalta pääsi 29 % yrityksistä.

– Kemianteollisuudessa tehdään vahvaa jatkuvaa turvallisuustyötä, ja yritysten toteuttamat mittavat kehityshankkeet ovat tuottaneet tulosta, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Merja Vuori.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2016 (suluissa vuoden 2015 vertailuluku):

 • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 6,1 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (6,9)
 • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 8,5 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (9,7)
 • Sairauspoissaolot kokonaistyötunneista 3,9 % (4,0)
 • Energiankulutus 0,96 kWh/tuotantokg (0,93)
 • Vedenkulutus 1,08 litraa/tuotantokg (1,10)
 • Loppusijoitettava jäte 4,8 g/tuotantokg (5,3)
 • Kasvihuonekaasupäästöt 198 gCO2e/tuotantokg (215)

Kemianteollisuus kehittää edelleen materiaali- ja energiavirtojensa seurantaa. Uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien ja uusiutuvien energialähteiden osuus on hitaasti kasvamassa, ja tuotannosta poistuvista sivuvirroista ja jätteistä hyödynnetään entistä suurempi osuus.

– Tuotannon luonne kemianteollisuudessa vaihtelee kuitenkin suuresti ja siksi yhteenvetolukuja ei voi yleistää yksittäisiin yrityksiin. Joissain yrityksissä lähes kaikki raaka-aine on uusiutuvaa ja toisissa taas uusiutuvan raaka-aineen käyttö on lähes mahdotonta, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Merja Vuori.

Materiaali- ja energiavirrat vuonna 2016 (suluissa vuoden 2015 vertailuluku):

 • Raaka-aineista on 11 % (9) uusiutuvia ja 3 % (2) kierrätettyjä
 • Tuotannosta poistuvista materiaaleista on 2 % sivuvirtoja ja jätteitä.
 • Näistä sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 76 % (74)
 • Sähköstä ostetaan 93 % (95) ja muusta energiasta 18 % (15)
 • Kulutetusta energiasta 5,2 % (4,9) on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua
 • Energiaa tuotetaan myytäväksi 5,7 % (9,4) kokonaiskulutuksesta

Suomessa Responsible Care -ohjelmaan osallistuu lähes 100 kemianteollisuuden yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä. Vuosittain raportoitavat noin 50 mittaria liittyvät kemianteollisuuden panostuksiin, resurssitehokkuuteen, päästöihin, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin, tuoteketjuun ja vuorovaikutukseen.

Responsible Care – tulokset myös verkossa:

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/vastuullisuus/

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Merja Vuori, Johtava asiantuntija, Vastuullisuus, puh. 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi 

Timo Leppä, Toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800, timo.leppa@kemianteollisuus.fi

 

 

Twitter

Slideshare

Linkedin

Tilaa uutiskirje

 

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo 25 vuotta. Alan vastuullisuustyö on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Mukana ohjelmassa on noin sata yritystä ja se kattaa 80 % alan tuotannosta Suomessa.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.