Hyppää sisältöön

Pia Vilenius: Mistä puhutaan, kun puhutaan kiertotaloudesta?

Maanantaina 30.9. käynnistyy kaksipäiväinen ”European days for sustainable circular economy” -konferenssi, jossa pohdiskellaan kestävää kiertotaloutta ja teknologian tuomia mahdollisuuksia.  Konferenssi on yksi Suomen Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden tapahtumista ja tuo yhteen suuren määrän eurooppalaisia toimijoita ja päättäjiä.

EU:ssa kiertotalous on nyt jokaisen agendalla. Kiertotalouspäätelmät ovat perjantaina käsittelyssä ympäristöneuvostossa, ja uusi komissio tulee viemään kiertotaloutta vahvasti eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana. EU:lle laaditaan uusi kiertotalouden toimintaohjelma, kiertotalous 2.0, joka ulottaa toimet kaikille merkittäville aloille.

Myös kiertotalouden kansainvälinen standardisointityö on hiljattain aloitettu. Kun ensimmäiset tiedot standardien laatimisesta kiertotalouteen tulivat, moni oli asian suhteen skeptinen. Nyt kun työ on aloitettu ja päästy keskustelemaan perusteista, kuten määritelmistä, on selvää, että kansainvälisesti asia ei ole lainkaan yksinkertainen eikä yksiselitteinen. Olemme Euroopassa kiertotalousasioissa valovuosien päässä muusta maailmasta. Monissa maissa ei tunnu olevan lainkaan selvää edes se, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan.

Suomessakin kiertotalous käsitetään usein aivan liian suppeasti jätteiden kierrätyksenä. Esimerkiksi raaka-aineiden korvaaminen kestävämmällä vaihtoehdolla on mitä suurimmassa määrin kiertotaloutta, kuten myös yritysten palveluliiketoiminta. Jos kiertotaloudesta puhuttaessa ajatellaan pelkästään jätteiden kierrätystä, kiertotalous suurena systeemisenä ajattelutavan muutoksena jää ymmärtämättä ja sen mahdollisuudet hyödyntämättä.

Jäsenyritystemme ymmärrys kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista alkaa olla hyvällä tasolla. Yritysten on tärkeää ymmärtää oma merkittävä roolinsa kokonaisuudessa pyrittäessä kohti hiilineutraalisuutta ja materiaalien tehokasta hyödyntämistä. Kemianteollisuuden tiekartta ”Hiilineutraali kemia 2045” on työn alla ja siinä kiertotalous on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Tiekartan laatimisen yhteydessä on laskettu myös Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmassa mukana olevien jäsenyritysten tuotannon hiilijalanjälki, ts. hiilidioksidipäästö tuotettua kg kohden sekä materiaalivirrat. On aika siirtää kiertotalous pois ylätason juhlapuheista ja saada konkreettiset teot näkyviksi.

Pia Vilenius

Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous