Hyppää sisältöön

Paula Vanninen: Kemisti kansainvälisen politiikan keskiössä

Paula Vannisen johtama Verifin-laboratorio tutkii kemiallisia taisteluaineita, jotka ovat jälleen kansainvälisen politiikan keskiössä.

Oulun yliopistossa kemiaa opiskelleelle Paula Vanniselle massaspektrometri on ollut keskeinen tutkimusväline läpi koko pitkän tutkimusuran. Laitteella tunnistetaan orgaanisia yhdisteitä ja määritellään niiden pitoisuuksia.

Väitöskirjansa hän teki Leidenin yliopistossa Hollannissa massaspektometrian ja haihtumattomia orgaanisia yhdisteitä tunnistavan nestekromatografian yhdistämisestä. Hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 1992.

”Näiden asioiden yhdistäminen oli tuolloin analyyttisen kemian suurimpia edistysaskelia vuosikymmeniin”, Vanninen sanoo.

Vanninen on toiminut Orionin ja Biotien tutkijana sekä tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Verifin-laboratoriossa, joka on Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestön OPCW:n hyväksymä laboratorio.

Vuodesta 2005 lähtien Vanninen on toiminut laboratorion johtajana. Työhön kuuluvat myös ulkoministeriön ja OPCW:n asiantuntijatehtävät.

Kemiallisia aseita todennetaan esimerkiksi uhrien verestä, maaperästä tai kanisterin pohjalle jääneestä liuoksesta. Laboratoriolla on iso vastuu tehdä virheetöntä työtä, sillä tuloksilla voi olla suuria kansainvälisiä seurauksia.

OPCW ei kerro analysoitaviksi lähetettyjen näytteiden alkuperää. Yleisessä tiedossa kuitenkin on, että Helsingissä on selvitetty Syyrian kemiallisessa iskussa vuonna 2013 käytettyä ainetta. Se paljastui hermomyrkky sariiniksi.

”Verifinin työ on kiintoisaa, mutta myös surullista. Kemiallisia aseita on alettu jälleen käyttää, mikä on huolestuttavaa.”

Verifin myös kouluttaa kehittyvien maiden tutkijoita tunnistamaan kemiallisia taisteluaineita. Tähän mennessä suomalaiset ovat kouluttaneet runsaat 1400 tutkijaa 138 maasta.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Sini Pennanen, Sininen Kuva Oy