Hyppää sisältöön

Paperiteollisuuden lietteet ja lentotuhka muovintuotannossa

VTT tutkii, miten paperi- ja kartonkiteollisuudessa syntyviä lietteitä ja lentotuhkaa voitaisiin hyödyntää muovituoteteollisuuden raaka-aineina.

Paperin ja kartongin valmistuksessa syntyy runsaasti sivuvirtoja, joista osa voidaan hyödyntää esimerkiksi betonin tai asfaltin raaka-aineena tai korvaamaan luonnon kiviaineksia maanrakentamisessa. Sivuvirtoja ovat esimerkiksi lentotuhka ja lietteet. Suuria määriä näitä sivuvirtoja päätyy nyt poltettavaksi ja kaatopaikoille. VTT tutki, miten sivuvirtoja voidaan hyödyntää muovituoteteollisuuden raaka-aineina: ilmeisen hyvin.

Sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan alentaa komposiittien valmistuskustannuksia, pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia ja vähentää kokonaisjätemäärää. Samalla vähennetään öljypohjaisten muovien valmistusta. Laboratoriokokeiden mukaan ruiskuvalulla valmistettavan komposiitin raaka-ainemassasta jopa 50 % voi olla peräisin paperi- ja kartonkiteollisuuden sivuvirroista.

Plastec Finland Oy ja Wiitta Oy valmistivat vuosina 2013-2016 toteutetun projektin aikana lattialaattoja ja säilytysastioita, joissa sivuvirran osuus oli 30 %. Uusia sovelluskohteita etsitään jatkuvasti. Tulevaisuudessa ne voivat olla esimerkiksi kuljetuslavoja ja -laatikoita.

Sivuvirtojen tuotekohtainen käyttö komposiiteissa edellyttää vielä lainsäädännöllisten rajoitusten selvittämistä.

Tutkimus toteutettiin VTT:n koordinoimana EU:n seitsemännen puiteohjelman Reffibre-projektissa (nro 604187). 

 

(Valokuva: VTT) 

 

Lisätietoja

VTT 

Wiitta Oy 

EU:n seitsemännen puiteohjelman Reffibre-projekti