Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon finalistit on valittu!

Kemianteollisuus palkitsee alan toimijoita joka toinen vuosi jaettavalla, 30 000 euron suuruisella innovaatiopalkinnolla. Palkinnolla kannustetaan yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Haussa on sekä suuria että pieniä innovaatioita, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ihmisten arkipäivässä ja teollisissa tuotantoprosesseissa. Finalistit ja voittajan / voittajat on valinnut Kemianteollisuus ry:n innovaatioryhmän jäsenistä koostuva valintaryhmä.

Tämän vuoden Innovaatiopalkinnon finalisteja on viisi:

Oulun yliopiston Kestävän kemiantutkimusyksikön kehittämä uudenlainen adsorbentti.

Luonnon kuormitusta vähentäviä prosesseja on syytä kehittää kaikin tavoin. Oulun Yliopiston CAAMA-projektin innovaation ydin on uusi prosessi metallien talteenottoon vedestä. Menetelmän avulla esimerkiksi kaivosteollisuuden prosessivesi saadaan käsiteltyä tehokkaammin. Menetelmä luo omavaraisuutta Suomelle, kun muualta tulevien maametallien kierrätysastetta pystytään lisäämään.

Kaoliinisavesta kemikaalien avulla valmistettu adsorbentti on jo lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempi kuin yleisesti käytetty aktiivihiilimenetelmä. Innovatiiviset jätevedenpuhdistusmenetelmät ovat tie kestävämpään kaivosteollisuuteen. Puhdas vesi on elämän perusedellytys.

FinVectorin uudenlainen geeniterapiatuotanto.

Poistoleikkaus on kova toimenpide syövän hoidossa. Hyvä täsmälääkitys luo toivoa ja hoitovaihtoehtona parantaa merkittävästi potilaan elämänlaatua.

Finvectorin kehittämä viruspohjainen geeniterapialääke on merkittävän vaiheen edessä. Kuopioon valmistuvan tehtaan henkilöstöllä on selkeä jokapäiväinen tehtävä: tuottaa lääkettä, jota kukaan muu ei ole aiemmin tehnyt. Suuri tuotantoprosessi lisää mahdollisuuksia pelastaa ihmishenki tilanteessa, jossa aiemmin ei ollut toivoa.

Yli viidestäkymmenestä kansallisuudesta koostuvaa työryhmää yhdistää sama motiivi: halu parantaa maailmaa.

Tracegrow’n teollisen mittakaavan kiertotalousprosessi.

Maailmassa on paljon arvokkaita mineraaleja, mutta ei yhtään liikaa hukattavaksi. Tracegrow’n luoman teknologian avulla puhdistetaan ja otetaan talteen arvokkaita raaka-aineita, kuten sinkkiä ja mangaania.

Kuka olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että käytetyistä alkaliparistoista voitaisiin tehdä lannoitteita maatalouden käyttöön. Teknologiamme avulla tämä on nykypäivää. Tavoitteenamme on myös erottaa ja valmistaa mangaanisakasta akkupuhdasta mangaania, joka soveltuisi sähköautoihin. Hupenevia luonnonvaroja ei saa hukata. Niille on annettava uusi elämä.

Origin by Oceanin leväjalostamoprosessi.

Maailman meriä kuormittaa haitallinen biomassa. Poistamalla mädäntyvää merileväkukintoa vähennämme
merien rehevöitymisongelmaa.

Origin By Ocean jalostaa levistä raaka-ainetta kemianteollisuudelle ja kemiallisen prosessin kautta levästä tuotetaan erilaisia tuotteita ihonhoitoon, elintarviketeollisuuteen tai vaikka puhdistustuotteiksi. Näin korvataan fossiilipohjaisia komponentteja kuluttajatuotteissa luoden samalla positiivisia ympäristövaikutuksia.

Meribiologimme, kemistimme ja ympäristöinsinöörimme työskentelevät rakkaudesta meriin ja parempiin kuluttajatuotteisiin.

FinnCuren mikropartikkeliratkaisu tartuntatautien ehkäisyyn.

Vakavat tartuntataudit kuormittavat koko yhteiskuntaa. Mitä jos onnistuisimme estämään vaarallisen viruksen pääsemisen ihmisen tai eläimen kehoon? Silloin virus ei pystyisi muuttumaan.

Hyvä rokote toki minimoi oireita, mutta ei pysäytä viruksen leviämistä. FinnCuren innovaatio tuo lääkkeiden ja rokotusten rinnalle partikkelit, jotka tukkivat uudenlaisia ratkaisuja.


Katso Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon finalistien videot: