Hyppää sisältöön

Paikallinen sopiminen uuteen nousuun – tilaa sparraustilaisuus yhteistoiminnan kehittämisestä ja paikallisesta sopimisesta

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat edistää paikallista sopimista kemianteollisuuden aloilla. Toimintaympäristön muutokset, asiakkaan tarpeet, työn luonteen muuttuminen sekä pandemian koettelemasta taloudellisesta tilanteesta selviäminen haastavat toimintatapoja, johtamista ja työkulttuuria. Järjestimme 17.2. paikallisen sopimisen seminaarin, joka avasi paikallisen sopimisen vuotemme. Seuraavaksi kemianteollisuuden jokaisessa yrityksessä on mahdollisuus tehdä yhteistyön tasomittaus sekä hyödyntää liittojen tarjoama sparrausapu paikalliseen sopimiseen. Sparraustilaisuuksien ajatuksena on oppia puolin ja toisin, miten yhteistoimintaa ja paikallista sopimista voidaan kehittää.

Paikallisen sopimisen seminaarin 17.2. tallenne on katsottavissa youtubessa. 

Kemianteollisuuden yrityksissä on mahdollisuus tehdä yhteistyön tason mittaus yhteistyön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden selvittämiseksi. Mittaus voidaan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi. Jokaisessa teemassa on kahdeksan väittämää. Tasomittari auttaa siihen, että yrityksissä hahmotetaan eri yhteistyön osa-alueilla missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ovat yhdessä kehittäneet tasomittarin kysymykset hyödyntäen pitkää kokemustaan sekä muilta aloilta saatuja esimerkkejä vastaavista mittareista. Tasomittarin tuloksia käytetään hyväksi työpaikoilla toteutettavissa keskusteluissa.

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto tarjoavat ensimmäiseen keskusteluunne sparrausapua. Keskustelun tarkoitus on nostaa näkyviin työpaikkojen kehittämistyön kannalta olennaiset asiat, jotka liittyvät työnantajan edustajien sekä henkilöstön edustajien että työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ja paikalliseen sopimiseen. Sparraustilaisuuden voi tilata ilman tasomittaustakin. Toivomme, että tasomittarin tulokset toimivat keskustelun avaajana myös paikallisen sopimisen kehittämisessä.

Yhteistyön tasomittauksen voi tehdä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/08B7F0B498204AA8

Yrityksillä on mahdollisuus tilata liittojen sparraustilaisuus yhteistoiminnan kehittämisestä ja paikallisesta sopimisesta. Lisätietoja, ohjeet tasomittaukseen ja sparraustilaisuuden varaamiseen ja varauskalenteri löytyvät täältä.