Paikallinen sopiminen uuteen nousuun – tilaa sparraustilaisuus yhteistoiminnan kehittämisestä ja paikallisesta sopimisesta

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat edistää paikallista sopimista kemianteollisuuden aloilla. Toimintaympäristön muutokset, asiakkaan tarpeet, työn luonteen muuttuminen sekä pandemian koettelemasta taloudellisesta tilanteesta selviäminen haastavat toimintatapoja, johtamista ja työkulttuuria.

Liittojen tavoitteena on auttaa kemianteollisuuden yritysten paikallisia osapuolia kehittämään paikallista sopimista muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi sekä ylläpitämään sopimisen kulttuuria. Haluamme yhdessä saada vuoden 2021 aikana paikallisen sopimisen uuteen lentoon kemianteollisuudessa. Uskomme aitoon, hyvään paikalliseen sopimiseen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Nämä mahdollisuudet ovat myös monen työpaikan menestystekijöitä. 

Järjestimme yhdessä paikallisen sopimisen seminaarin 17.2.2021, jossa tähtipuhujana oli Suomen jääkiekkomaajoukkueen entinen kapteeni, valmentaja ja luennoitsija "Aurinkokuningas" Juhani Tami Tamminen. Jääkiekossa ja paikallisessa sopimisessa on hyvin paljon yhteistä. Molemmissa asenne ja yhteistyö ratkaisee. Katso Tamin videotervehdys youtubessa. Tallenne seminaarista on nähtävissä youtubessa. Seminaari avasi paikallisen sopimisen vuotemme. Seuraavaksi kemianteollisuuden jokaisessa yrityksessä on mahdollisuus tehdä yhteistyön tasomittaus sekä hyödyntää liittojen tarjoama sparrausapu paikalliseen sopimiseen. Sparraustilaisuuksien ajatuksena on oppia puolin ja toisin, miten yhteistoimintaa ja paikallista sopimista voidaan kehittää.

17.2.2021 Paikallinen sopiminen nousuun-seminaari: 
Youtube: Jaana Neuvonen: Mitä paikalliselle sopimiselle kuuluu kemianteollisuudessa?

Youtube: Jenni Nisametdin ja Kalle Forsman: Onnistuminen ja epäonnistuminen paikallisessa sopimisessa.

Youtube: Minna Etu-Seppälä ja Kalle Forsman: Paikallinen sopiminen osana muuttuvaa toimintaympäristöä

Youtube: Juha Teerimäki ja Tarja Dolk: Yhteistoimintakulttuuri

Youtube: Tarja Dolk ja Minna Etu-Seppälä: Yhteistyön tasomittari ja Yritysten sparraukset kevät ja kesä 2021

Youtube: Paneelikeskustelu - jälkiviisaat

Yhteistyön tasomittaus

Yrityksissä on mahdollisuus tehdä yhteistyön tason mittaus yhteistyön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden selvittämiseksi. Mittaus voidaan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi. Jokaisessa teemassa on kahdeksan väittämää. Tasomittari auttaa siihen, että yrityksissä hahmotetaan eri yhteistyön osa-alueilla missä ovat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ovat yhdessä kehittäneet tasomittarin kysymykset hyödyntäen pitkää kokemustaan sekä muilta aloilta saatuja esimerkkejä vastaavista mittareista. Tasomittarin tuloksia käytetään hyväksi työpaikoilla toteutettavissa keskusteluissa.

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto tarjoavat ensimmäiseen keskusteluunne sparrausapua. Keskustelun tarkoitus on nostaa näkyviin työpaikkojen kehittämistyön kannalta olennaiset asiat, jotka liittyvät työnantajan edustajien sekä henkilöstön edustajien että työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ja paikalliseen sopimiseen. Sparraustilaisuuden voi tilata ilman tasomittaustakin.

Toivomme, että tasomittarin tulokset toimivat keskustelun avaajana myös paikallisen sopimisen kehittämisessä.

 

Ohjeet työskentelyyn

  • Tasomittaus voidaan toteuttaa yrityksessänne joko työnantajan ja henkilöstön edustajille suunnattuna kyselynä tai laajempana kyselynä, jolloin kysely toteutetaan edellä mainittujen lisäksi isommalle joukolle esimiehiä ja työntekijöitä. Suosittelemme toteuttamaan kyselyn laajempana. Kysely on mahdollista toteuttaa kaikissa henkilöstöryhmissä.
  • Vastaajat muodostavat kukin oman näkemyksensä vastaamalla kysymyksiin itsenäisesti ja oman kokemuksensa perusteella.
  • Kaikkien teemojen väittämät arvioidaan neliportaisella asteikolla. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Tarkoitus on selvittää osapuolten yhtenäiset ja eriävät näkemykset eri yhteistyön osa-alueista.
  • Kyselytietojen perusteella voidaan muodostaa raportti, josta käy ilmi työnantajan edustajan/edustajien ja luottamusmiehen/työntekijöiden vastaukset anonyymisti. Tämän raportin voi tilata Kemianteollisuudesta lähettämällä postia osoitteeseen paikallinensopiminen@kemianteollisuus.fi
  • Tämän jälkeen näistä näkemyksistä ja jatkotoimenpiteistä keskustellaan työpaikalla. Keskusteluun nostetaan erityisesti väittämät, joissa osapuolten näkemykset eroavat merkittävästi toisistaan tai joissa näkemykset ovat selkeästi yhteneväiset.
  • Keskustelkaa vahvuuksistanne, kehittämisen kohteista ja jatkotoimista sekä näihin liittyvästä aikatauluista.
  • Yrityskohtaisen, työnantajan edustajia ja työntekijöitä koskevan raportin tuloksia  käsitellään yhdessä ja yrityksen niin halutessa Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n sparraamana

Yhteistyön tasomittauksen voi tehdä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/08B7F0B498204AA8

HUOM! Kyselyn viimeisellä sivulla on lähetä-painike. Sitä painamalla kyselyn tiedot siirtyvät kyselyjärjestelmään. Samalla käyttäjä siirtyy yhteenveto-sivulle, jonka voi tulostaa tai tallentaa pdf-muodossa. Erillistä ilmoitusta kyselyn tallentumisesta ei tule.

Mahdollisuus tilata liittojen sparraustilaisuus yhteistoiminnan kehittämisestä sekä paikallisesta sopimisesta

Sparraustilaisuus yhteistyön ja paikallisen sopimisen kehittämisestä voidaan käydä yhteistyön tasomittauksen pohjalta tai itsenäisenä keskusteluna. Keskustelun perusteella löydetään vahvuudet ja kehittämiskohteet ja päätetään jatkotoimista aikatauluineen. Haluamme myös kuulla ja oppia keskusteluissa paikallisen sopimisen onnistumisista, mahdollisista epäonnistumisista sekä saada ideoita paikallisen sopimisen kehittämistarpeista.

Sparraustilaisuutta varten on hyvä varata kaksi tuntia. Se voidaan toteuttaa Teamsilla tai paikan päällä yrityksissä. Yrityskohtaisissa sparraustilaisuuksissa on mukana yksi edustaja sekä Kemianteollisuudesta että Teollisuusliitosta sekä yrityksen itse valitsema edustus.

Varaa sparraustilaisuus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen paikallinensopiminen@kemianteollisuus.fi.
Ilmoita sähköpostissa:

Sähköpostiosoitteet, joihin kutsu lähetetään.
Toivotaanko tilaisuutta paikan päälle paikkakunnalle _____ vai Teamsin välityksellä.

Viesti liittojen sparraajille.

Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.