Hyppää sisältöön

Oikeat osaajat oikeisiin töihin – osaaminen voi olla Suomen ja Euroopan kilpailuvaltti

Kesäkuussa Euroopan komissiossa keskusteltiin eurooppalaisen osaamisen tulevaisuudesta. Osallistuin Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana kahden työllisyydestä ja sisämarkkinoista vastaavan komissaarin pyöreän pöydän keskusteluun. Kaikki keskustelijat olivat varsin yhtä mieltä siitä, että osaaminen on tärkeä investointi — paitsi yrityksille ja yhteiskunnalle myös yksilölle. Siihen siis kannattaa panostaa. Yritysten tulevaisuuden osaamistarpeet määräytyvät pitkälti Green Dealin, uuden kemikaalistrategian ja digitalisaatiomurroksen ehdoilla. Meidän on saatava oikeanlaisia osaajia oikeisiin tehtäviin. Tästä syystä olisi tärkeää varmistaa vuoropuhelu koulutuskentän ja yritysten välillä. Yhteiset panostukset osaamiseen ja molemminpuolinen tiedonjako tukevat niin suomalaista kuin eurooppalaista kilpailukykyä.

Maaliskuussa Kemianteollisuus ry julkaisi yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa selvityksen niistä strategisista kyvykkyyksistä ja menestystekijöistä, joita ala tarvitsee hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Selvityksessä todetaan erityisesti tarve luonnontieteellis-matemaattiselle osaamiselle, mutta myös monialaisten kyvykkyyksien merkitys. Erityisen tärkeää on, että vastuullisuus- ja turvallisuusajattelu saataisiin mukaan kaikkeen kemian- ja lähialojen koulutukseen. Suomi on tällaisessa kyvykkyysajattelussa edelläkävijä ja voi olla kokoaan merkittävämpi myös eurooppalaisessa osaamiskeskustelussa.

Yrityksissä otamme osaamisen kehittämisen osana hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemistä vakavasti. On tärkeää, että koko henkilöstö tuotannosta johtotasoon ja yritykselle tärkeät sidosryhmät sekä asiakkaat saadaan mukaan tähän työhön. Kaikkien on nähtävä yhteinen tavoite samalla tavalla tärkeänä. Jatkossa se tarkoittaa myös, että kemianteollisuudelle tyypillinen vastuullisuusajattelu on saatava osaksi jokaista koulutusohjelmaa ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen. Yritykset investoivat jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen monin tavoin, ja se onkin hiilineutraalisuustavoitteita saavuttaessa ehdotonta. Haluamme kemianteollisuuteen parhaat osaajat.

Työelämän ja päättäjien välistä vuoropuhelua ei voi tässä yhteydessä liikaa korostaa. Kääritäänpä siis hihat osaamisen puolesta!

Salla Roni-Poranen

Toimitusjohtaja, Borealis Polymers Oy,
puheenjohtaja, Kemianteollisuus ry