Hyppää sisältöön

Nesteelle tukea vetytuotannon hankkeeseen EU:n innovaatiorahastosta

Neste Oyj vedyn tuotantoon liittyvä hanke on yksi 7 hankkeesta, jotka Euroopan komissio ilmoitti 16.11.2021 valinneensa rahaston suurten hankkeiden eli investointikustannukseltaan yli 7,5 miljoona euron kohteiden ensimmäisellä hakukierroksella rahoitettaviksi hankkeiksi. Nesteen hankkeessa käytetään kahta eri tapaa tuottaa puhdasta vetyä Porvoon jalostamolla uusiutuvan energian avulla, sekä ottamalla talteen hiilidioksidia ja varastoimalla se pysyvästi Pohjanmeren alle.

”EU:n innovaatiorahasto on merkittävä työkalu teollisuuden ilmastotekojen toteuttamiseksi Suomessa. Toivottavasti tämän hakukierroksen menestys innostaa yhä useampia toimijoita tutkimaan EU-rahoituksen mahdollisuuksia”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä TEMin tiedotteessa.

Nyt julkistetulla rahoituksella tuetaan hankkeita, joilla pyritään tuomaan markkinoille energiaintensiivisten alojen läpimurtoteknologioita vedyn, hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin sekä uusiutuvan energian alalla. Hankkeet sijaitsevat Belgiassa, Italiassa, Suomessa, Ranskassa, Hollannissa, Norjassa, Espanjassa ja Ruotsissa. Rahoitusta oli ensimmäisellä hakukierroksella käytettävissä yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Hankkeiden valintakriteereitä olivat niiden kyky vähentää kasvihuonekaasupäästöjä perinteisiin teknologioihin verrattuna ja niiden innovatiivisuus, samalla kun hankkeet ovat riittävän kypsiä mahdollistamaan nopean käyttöönoton. Muita valintakriteereitä olivat hankkeiden skaalautuvuus ja kustannustehokkuus.

Mitä seuraavaksi?

Valitut hankkeet valmistelevat lopulliset rahoitussopimukset EU:n innovaatiorahaston toimeenpanoelimen CINEA:n (Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöalan toimeenpanovirasto) kanssa. Sopimusten odotetaan valmistuvan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin komissio voisi tehdä vastaavan avustusten myöntämispäätöksen ja aloittaa tuen myöntämisen. 

Euroopan komissio käynnisti 26.10.2021 suurten hankkeiden toisen hakukierroksen, joka päättyy 3.3.2022. Komissio kehottaa kaikkia hankkeita, jotka eivät menestyneet nyt ensimmäisellä kierroksella hakemaan tukea uudelleen.

Kemianteollisuus ry on pyrkinyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa lisäämään EU-rahoituksen hakuun liittyvää tietoutta. Lisätietoja EU rahoitushauista ja niihin valmistautumisesta löytyy julkaisemiltamme verkkosivuilta https://eufundingplaybook.fi/

Työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland ja teollisuusliitot järjestävät kansallisen EU:n innovaatiorahaston suurten hankkeiden tukihaun esittelytilaisuuden keskiviikkona 24.11. klo 15-17.

TEMin tiedote 16.11.2021

Ylen uutinen aiheesta 16.11.2021

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868 
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM, p. 029 506 4798