Hyppää sisältöön

Kumiteollisuuden lausunto tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Tuotantoteknisen toiminnan ymmärryksen ohella Kumiteollisuus ry korostaa turvallisen ja vastuullisen toimintatavan sekä näiden kehittämisen merkitystä osana omaa ja työyhteisön toimintaprosessia myös ennaltaehkäisevästi.

Kumiteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista ja toteaa seuraavaa:

Tutkinnon sisältö, Tuotantotekninen osaaminen:
Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Tuotantotekniikan AT/EAT on kumi- ja muovitekniikan osaamisalalle oikea tutkintorakenne, sillä kumi- ja muovitekniikan osaamistarpeet ja ammattitaitovaatimukset pohjautuvat vahvasti sekä kappaletavaran valmistukseen että valmistavan teollisuuden tuotantoteknisen toiminnan ja (automatisoituvan) prosessin ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Tuotantoteknisen toiminnan ymmärryksen ohella Kumiteollisuus ry haluaa erityisesti korostaa turvallisen ja vastuullisen toimintatavan sekä näiden kehittämisen merkitystä osana omaa ja työyhteisön toimintaprosessia myös ennaltaehkäisevästi. On ilahduttavaa nähdä näitä elementtejä läpileikkaavana osana kaikille yhteisiä, pakollisia sisältöjä.

Tutkinnon sisältö, Kumitekniikan osaamisala, kumiointi- ja vulkanointityöt:
Kumitekniikan osaamisala muodostaa Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan verraten suppean osan mahdollisesta tutkintokokonaisuudesta. Kokonaisuus on sisällöltään työelämän osaamistarpeisiin kuitenkin riittävä. Koneellisen valmistuksen vaatimus valmistaa sekoituksia TAI sekoituksesta tuotetta on riittävä valmistavan teollisuuden tarpeisiin, mutta Kumiteollisuus toivoo mainintaa mahdollisuudesta suorittaa molemmat valmistusmenetelmät esim. valinnaisen tutkinnon osan puitteissa. Kumiteollisuus ry pitää vastuullisten ja turvallisten toimintatapojen esilletuomista osana osaamisalan suoritusperusteita tässäkin osassa erittäin tärkeänä.

Kumiteollisuus ry
Sami Nikander
Toimitusjohtaja