Hyppää sisältöön

Koronavirus ja yritystoiminnan tukeminen

Päivitetty 27.3. Alkuperäinen julkaistu 23.3.2020.

TyEL-maksun 3 kuukauden lykkäyksestä sopiminen

Työnantaja voi pyrkiä sopimaan työeläkevakuutusyhtiönsä (koskee myös eläkesäätiöitä ja -kassoja) kanssa eläkemaksun maksuajankohtien siirtämisestä 3 kuukaudella. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä työnantajan että työntekijän TyEL- maksut tilitettäisiin myöhemmin.  Lykkäyksen saaminen edellyttää työnantajan yhteydenottoa työeläkevakuutusyhtiöön. Esimerkki työeläkeyhtiö Varman sivuilta.

TyEL takaisinlainauksen helpottaminen

Yritysten mahdollisuutta maksaa työeläkevakuutusmaksunsa takaisinlainauksella parannetaan siten, että Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia. Lisätietoja https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäinen alentaminen viimeistään 1.6.2020

Työnantajan TyEL-maksua alennetaan tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa tilapäistä poikkeamista maksumuutosten 50/50-säännöstä. Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka. Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän emu-puskuria, joka on tällä hetkellä noin 7 miljardia euroa. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022-2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.

Finnveran takaus pankkilainalle lyhennysvapaat kuukaudet

Hallitus mahdollistaa yhteensä 11 miljardin euron kotimaan lisärahoituksen yrityksille pääosin Finnveran takausten kautta. Yritykset ovat jatkossakin ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiinsa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos yritykselläsi on Finnveran takaama laina, kyseeseen voi myös tulla lyhennysvapaita kuukausia. Lisätietoja: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Business Finlandin avustusten määrän lisäys ja myöntämistavan muutos

Business Finlandin avustusvaltuutta lisätään 700 miljoonaa euroa käytettäväksi nopeisiin yrityksiä tukeviin toimiin. Business Finlandilta tuli myös uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi:

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja midcap-yrityksille, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

ELY-keskusten rahoitus yritysten kehittämiseen

Yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään 300 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät), jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. ELY-keskusten yrityspalveluja voi hakea normaalisti. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne

Teollisuussijoituksen pääomasijoitusrahastojen ja yhtiöiden jatkorahoitus

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitä koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Teollisuussijoitus on myös valmiudessa ottaa käyttöön yrityksille suunnatun vakautusrahoitusohjelman, jolla vahvistetaan yritysten rahoitusasemaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Ensisijaisesti Teollisuussijoitus pyytää yrityksiä olemaan yhteydessä omaan pankkiin ja Finnveraan. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne

Lisätietoja yritysten rahoituksesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (TEM) sivuilta https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta