Hyppää sisältöön

Kiillossa vuosi täyteen ilman tapaturmapoissaoloja

Kiilto Oy:ssä tuli 24.8.2015 täyteen tasan vuosi ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Edelliseen ennätykseen on vielä matkaa.

Vuosi ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei ole ainutlaatuinen niin Kiillossa kuin koko kemianteollisuudessakaan. Kiillolla edellinen jakso, 478 päivää,  kesti lokakuussa 2012 tammikuuhun 2014. Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan sitoutuneissa yrityksissä nollatulokseen poissaoloon johtaneissa työtapaturmissa pääsi 21 prosenttia vuonna 2014. 

Kiilto Oy:ssä työturvallisuuden hallinta on keskeinen osa työnantajavastuuta. Käytännössä se tarkoittaa jatkuvaa keskustelua työturvallisuudesta, tavoitteiden toteutumisen systemaattista seurantaa ja aktivoimista aloitteisiin. Huomiota kiinnitetään asianmukaiseen suojautumiseen, työpisteiden turvallisuusohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Kiillolla yritysvastuusta myös viestitään aktiivisesti. Tavoite pysyy:  tapaturmissa 0-linja. 

Lisätietoja

Kiilto Oy 

Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto www.vastuullinenkiilto.com 

Kemianteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma Responsible Care 

Kemianteollisuus – Ala numeroin / Kestävä kehitys